Thứ Tư, 21 Tháng Hai 2024
Thơ caVững chãi trên đôi chân

Vững chãi trên đôi chân

  (Sự quyết tâm của Sư Cụ Hải Ấn)

Ý thức đời tu phái yếu gầy
Dù thân bồ liễu, nguyện đắp xây (1)
Thảo am nhỏ, lớn, riêng mình ở
Chớ dựa Chùa to, chẳng ỷ Thầy
Mang thân nhi nữ, danh bà vải
Bà vải vững lòng, trí mới hay
Chị em ơi ! Cố gắng giồi mài
Một lòng nhẫn nại nhớ hằng ngày
Nguyện hiến thân này, cho Phật Pháp
Trên đường học đạo chớ đắm say
Sắc, tài, danh, lợi, chòm mây trắng
Tích góp cuối đời cũng trắng tay
Tiền trần, lục dục, luôn lôi kéo
Nếu không kiềm chế dạ đổi thay
Vì thiếu chỗ nơi, nương thân gá
Làm Quỉ Táo hoài, mãi trả vay
Túi áo, giá cơm, không biết nhục (2)
Quên đi thân phận kiếp đọa đày
Chung tay hiệp sức chị em ơi !
Mở trường dạy đạo chọn Ni tài
Bỉ ký trượng phu, ngã diệc nhĩ
Nêu cao trí tuệ, dạ chẳng phai.

Sư bà Diệu Tịnh Chùa Hải Ấn


Ghi chú:
1. Thân yếu đuối như loài cỏ bồ, cỏ liễu.
2. Dựa vào người khác để sống, không tự chủ được, thật xấu hổ.

Tin khác

Cùng chuyên mục