Thứ Sáu, 12 Tháng Tám 2022
Kinh-Luận Kinh tạng Vô Tự Chân Kinh (  Lý thuyết khoa học hiện đại về...

Vô Tự Chân Kinh (  Lý thuyết khoa học hiện đại về vạn vật nhất thể)

        Lý Thuyết Khoa Học Hiện Đại Về Vạn Vật Nhất ThểĐó chính là thuyết Big Bang.  Theo lý thuyết, vũ trụ ban sơ chỉ là một điểm (singularity) kích thước cực kỳ nhỏ (infinitesimal,) đó là kích thước Planck (10-33cm.) Bổng nhiên bùng nổ rồi tạo ra vũ trụ ngày nay, từ cực vi thành cực đại.  Như Lão Giáo, Hư Vô sinh Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Bát Quái, … Tôi chứng minh,  1 = Oneness, Singularity, Nhất Thể,  mà 1 = 2, 21 = 2, 22 = 4, 23 = 8, 24 = 16, …2n, where, n = 0,1,2,3…∞.  Do đó, Nhất thể do tâm tạo. Từ nhất niệm sinh ra vạn vật. 

Sau gần 14.8 tỉ năm, vũ trụ ngày nay có kích thước ước lượng là 93 tỉ năm ánh sáng, trong đó có không gian, thời gian, vật chất với số lượng vô cùng lớn, gần như vô hạn, có vạn vật với thiên hình vạn trạng, nhưng chung qui có thể qui về lượng tử (quantum) là đơn vị nhỏ nhất của năng lượng.  Kích thước của lượng tử chính là kích thước của vũ trụ trước khi nổ.  Tất cả vật chất đều có thể qui về năng lượng theo công thức nổi tiếng của Einstein,  E=mc2 .  Trong đó m là khối lượng vật chất, c và vận tốc ánh sáng, là một hằng số gần bằng 300,000 km/second. Như vậy vũ trụ đồng nhất thể, đó là lượng tử.

Lý thuyết hiện đại về vạn vật đồng nhất thể còn được bổ sung bởi hiện tượng quantum entanglement.  Đây là hiện tượng một hạt photon có thể xuất hiện đồng thời ở vô lượng, vô biên vị trí khác nhau trong vũ trụ mà thí nghiệm của Maria Chekhova và các đồng sự tại Viện Khoa học Ánh sáng Max Planck và Đại học Moscow tiến hành năm 2012 đã chứng tỏ.  Các thí nghiệm  và quan sát xác nhận rằng các lượng tử (ví dụ hạt photon) có những tính chất kỳ bí không thể tưởng tượng nổi. Đó là không có số lượng,  một hạt photon có thể xuất hiện đồng thời ở 100,000 vị trí khác nhau thì nó trở thành 100,000 hạt photon. Con số 100,000 cũng không phải là giới hạn, con số có thể lên đến vô cực.  Kết qủa của những thí nghiệm này rất quan trọng cho triết học, đó là không gian, thời gian, số lượng vật chất chỉ là ảo tưởng, không có thật.  Toàn bộ vũ trụ vạn vật thật ra chỉ là một hạt lượng tử mà thôi, vạn vật nhất thể.

David Bohm và Craig Hogan còn đi xa hơn, cho rằng cái nhất thể của vũ trụ vạn vật là thông tin (information,) là ảo hóa, giống như quan điểm của Duy Thức Học Phật giáo, vũ trụ có thể được mô tả bằng digital.  Craig Hogan còn mô tả rõ thế nào là bit thông tin vũ trụ. Vũ trụ chỉ là hai con số 0 (off) và 1 (on.)

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!