Về một Đại giới đàn

181

  NT. Thích Nữ Thuần Trí
(Thiền viện Huệ Chiếu, BR-VT)

Các em thân thương! Hạnh phúc thay! Chúng ta được hội ngộ trong Giới đàn Huệ Đăng trang nghiêm để cùng nhau chia sẻ, lắng nghe những điều thiết yếu của người con Phật, âu cũng là duyên lành nhiều kiếp!

Giới là điều quan trọng nhất đối với đời tu sĩ. Giới giúp ta ý thức được những gì nên làm và không nên làm, là hàng rào kiên cố ngăn ta không phạm lỗi, là thuyền bè đưa ta qua bể khổ. Giới như ngọn hải đăng trong đêm tối giúp ta định hướng quay về, như đuốc sáng giúp ta tránh khỏi hố hầm cùng cạm bẫy giữa rừng mê dày đặc…

Là người tu, chúng ta phải tự trang nghiêm cho mình bằng ngọc ma ni giới châu sáng đẹp, như thế mới giữ được thân tâm thanh tịnh. Từ đó, hạnh của người xuất gia sẽ tỏa sáng trong bốn oai nghi. Người giữ giới là người có đủ từ bi, trí tuệ, sống không làm tổn hại chúng sanh mà còn mang niềm vui đến cho mọi người. Người giữ giới nghiêm minh sẽ được chư Phật đồng hộ niệm và Long Thiên Hộ pháp ủng hộ. Tất cả phước báu đều từ giới phát sanh. Đức Thế Tôn từng tán thán: “Người giữ giới tuy ở cách xa Ta ngàn dặm nhưng lúc nào cũng bên cạnh Như Lai. Còn người không giữ giới tuy đứng bên cạnh Ta nhưng đối với Như Lai thật đã nghìn trùng xa cách.”

Cuộc sống ngắn ngủi, mạng sống mong manh, thật không có gì bảo đảm ngày mai chúng ta còn hiện hữu trên cõi đời. Với nghiệp thức mang mang, mỗi người sẽ đi về đâu? Nhưng may mắn thay, trong biển đời trôi nổi, chúng ta thật đầy đủ phước duyên, như trăm năm rùa mù gặp được bọng cây. Thật là hy hữu! Chúng ta được mang thân người, lại gặp Chánh pháp, được xuất gia học đạo và lãnh thọ giới pháp.

Hãy nhớ đến thâm ân của Phật, Tổ đã để lại giáo lý nhiệm mầu, chỉ cho chúng ta con đường giác ngộ; công ơn sâu dày của các bậc Thầy đã từng bước dìu dắt, chỉ dạy cho chúng ta trên đường học đạo; nghĩa ân sâu nặng của mẹ cha đã tạo cho chúng ta hình hài này; ân của bao anh hùng bảo vệ đất nước cho chúng ta được bình yên; nghĩa tình của đàn việt đã hộ trì Tam bảo, góp phần giúp chúng ta an tâm học đạo. Và trên hết là hãy tôn trọng tánh linh của mình mà nghiêm trì giới luật để tâm được an định, trí tuệ được sáng ngời để hoàn thành bổn hoài của người con Phật là “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh”.

Ngưỡng nguyện mười phương Tam bảo gia hộ cho toàn thể những người con Phật được đầy đủ thiện duyên, thân cận minh sư thiện hữu, sách tấn tu hành, nghiêm trì giới luật và nỗ lực tiến tu cho đến ngày viên mãn. Giới tử nên để lòng:

Phải trân quý từng phút giây có được
Hành công phu gìn giới luật nghiêm trang
Tìm an vui trong ánh sáng đạo vàng
Nguyện báo đáp tròn bốn ơn sâu nặng.

NT. Thích Nữ Như Nguyên
(Chùa Hải Vân, BR-VT)

Giới tử Đại giới đàn Huệ Đăng lần này phần nhiều là Ni trẻ. Các giới tử đều có oai nghi tề chỉnh. Với lòng khát ngưỡng giới pháp, các em đã có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi đến với Giới đàn. Tiếng tụng luật hùng dũng giữa đêm khuya cùng những câu trả lời suôn sẻ trong các phần khảo hạch đã cho thấy các em nắm vững giáo lý căn bản cũng như bốn bộ luật Trường hàng.

Một thành phần không thể thiếu trong Giới đàn, đó là Hội đồng Thập sư Ni năm nay vô cùng hùng hậu. Các vị đều là những bậc Tôn túc đã từng góp mặt trong nhiều Giới đàn trong và ngoài tỉnh và năm nay vẫn đông đủ để đóng góp cho sự thành công của giới đàn.
Lời nhắn nhủ đến chư giới tử đàn Tỳ-kheo-ni, lần này, các em thọ Đại giới, chính thức bước vào hàng ngũ Chúng Trung tôn. Với giới pháp đã lãnh thọ, các em phải quyết tâm nương theo giới mà tu hành, không ngừng hoàn thiện bản thân, trau dồi giáo lý, để quý Ni trưởng yên tâm rằng: mai này tre già măng mọc, đã có các em tiếp bước chúng tôi trên bước đường hoằng dương Phật pháp.

Chúc toàn thể giới tử vô lượng an lạc, vô lượng tinh tấn, thọ giới đắc giới.

NT. Thích Nữ Mai Liên
(Tịnh xá Ngọc Lâm, BR-VT)

Tại tuyển Phật trường để chọn người làm Phật, các giới tử phải ý thức rằng: Khi mình bước chân vào chùa tu, được đến giới đàn thọ giới chính thức thành người con của Phật, phải học giới, phải trì giới để tu, mới mong có kết quả cho hiện tại và tương lai, làm thầy của trời người, cứu độ chúng sanh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Hạnh nguyện của người con Phật rất cao cả, không bình thường. Chúng ta chưa ý thức được rằng do nơi mình chưa học hỏi, chưa gần những bậc cao minh để học những điều quý báu mà các Ngài trao truyền lại, hoặc học theo những điều trong kinh, luật chư Phật, chư Tổ đã dạy.

Chư Tôn đức Ban Kiến đàn đã tổ chức một đàn giới quy mô, trang nghiêm để các giới tử được thọ giới, đắc giới. Các giới tử phải gắng sức xứng đáng là con của Phật, tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự. Quý Ni trưởng mong rằng các em giới tử về sau sẽ là rường cột của Phật pháp, đặt trọng tâm cho mình rằng người tu phải lấy giới luật làm đầu. Điều quan trọng của việc thọ giới mà các giới tử cần lưu tâm đó là: giới trường đã trang nghiêm, giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành, ba yếu tố này sẽ tạo thành vô tác giới thể, có công năng “phòng phi chỉ ác, nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác”, giúp giới tử ngăn ngừa điều xấu ác, vô minh từ lâu đời, như từ trong tối đến nơi sáng. Đó là ý nghĩa của việc thọ giới. Mong rằng các giới tử sau khi thọ giới, phải làm sao để vô tác giới thể của mình phát sinh, thành một Tỳ-kheo-ni chính thức. Trong 8 loại Tỳ-kheo, chỉ có 3 loại chính thức, được bạch tứ yết ma để thọ giới, đắc giới. Giới sư đã trao truyền của báu, giới tử phải gắng sức giữ gìn và làm cho ngày càng phát triển. Giới có năng lực kiềm chế, ngăn ngừa điều sai trái, chặn đứng việc xấu ác, gia tăng những hành động thiện lành, giúp cho cuộc sống của người trì giới được giải thoát ra khỏi vô minh phiền não. Mong các em Bồ-đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, để tiếp nối bước chân tiền nhân mang Chánh pháp truyền khắp rộng xa.

Bảo Tích Bàu Lâm