Văn phòng Sau Đại học họp về cải thiện phần mềm quản lý

94
Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM: 750 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhằm cải thiện phần mềm quản lý hệ đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ, sáng ngày 03/05/2021, chư Tôn đức Quản lý và nhân viên Văn phòng Sau Đại học đã có buổi họp tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (cơ sở I).

Buổi họp có sự tham dự của TT. Thích Nhật Từ – Phó Viện trưởng Thường trực, TT. Thích Đồng Văn – Trưởng Phòng Sau Đại học cùng sự hiện diện của quý Nhân viên, PT. Giác Thanh Hà.

Sau khi đưa ra một số bất cập về phần mềm quản lý, chư Tôn đức và PT. Giác Thanh Hà đã cùng nhau bàn bạc để đề ra hướng giải quyết cho từng vấn đề.