30 C
Ho Chi Minh City
T3, 20 Th4 2021 - 2564

Cao Tăng dị truyện (Tôn giả Đề Da Ca)

Tôn giả Đề Da Ca Đã ngộ bổn tâm Dĩ ngộ bổn tâm Như trời soi đêm Như nhật chiếu dạ Mộng sanh tử này Thị sanh tử mộng Ánh sáng siêu việt Quang minh siêu việ Pháp thầy vốn không Sư pháp bổn vô Tâm con chẳng có Ngã tâm bất hữu Như...

Mùa xuân về nhớ bếp củi chùa xưa

HĐ  Về chùa quê tôi trong dịp Tết này, sau khi hương khói lễ Phật, được thầy mời ăn bữa cơm chay ngon và...

Vạn thọ

Đòn bánh tét xuân

HĐ  Nơi tôi ở gọi là khu phố nhưng chất quê vẫn còn nét đặc thù của những người tứ xứ tụ về. Con...

Tâm sự quẻ xăm

HĐ  Nói về lịch sử của tôi thật là rất dài. Trong thời kỳ Chiến quốc cổ đại có quan hàm “Thái bốc” (太卜),...

TIN ĐÃ ĐĂNG

XEM THÊM

Đại hắc thiên

Mahakala (skt)—The great black deva. (A) Mật Giáo cho rằng đây là vị Trời một mặt tám tay hay ba mặt sáu tay. Vị...
Scroll Up