Vai trò người trụ trì

1674

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trang nghiêm Tam Bảo tại thế gian
Âm vang Thánh điển chuyển ba ngàn (1)
Giới Luật truyền thừa lưu hậu thế
Chơn lý muôn đời độ nhơn gian

Khóa học Bồi Dưỡng Trụ Trì năm 2017, được Chư Tôn Đức Đại Tăng mở tại Giảng đường Việt Nam Quốc Tự. đây là một vinh dự lớn lao cho chúng con. Từ năm 1965 đến nay. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam mới có một cơ sở Chính cho Giáo Hội. Nhờ sự sáng suốt của GHPGVN, nhờ sự đóng góp của Tăng Ni Phật Tử trong và ngoài nước, đã nhiệt tình ủng hộ, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp Chính quyền, nên ngôi Đại già lam Việt Nam Quốc Tự mới được hình thành như ngày hôm nay.

Ngày đầu tiên Hòa Thượng Phó Pháp Chủ thượng TRÍ hạ QUẢNG đã dạy, và nhấn mạnh hai chữ TRỤ TRÌ “Trụ Pháp Vương Gia, Trì Như Lai Tạng”. Trụ Trì là Trưởng tử của Đức Như Lai, thì phải biết làm tròn trọng trách của mình trong Xã Hội, đối với Giáo Hội mình phải trung thành và đối với Phật Tử xa gần, mình phải thay thế Đức Như Lai hoằng truyền Chánh pháp, luôn luôn thực hành đúng Hiến pháp, Luật pháp của Nhà nước và thực thi đúng Hiến Chương của Giáo Hội. Hướng dẫn tín đồ Phật tử đi đúng con đường Chánh pháp và làm tròn nghĩa vụ Công dân đối với Tổ Quốc. Theo lời chỉ dạy của Hòa Thượng Phó Pháp Chủ, một vị Trụ Trì cần có ba việc thực tế nhất. Trước tiên phải trải lòng Từ Bi đến với mọi người, phải biết tâm tư và nguyện vọng của đồ chúng, qua lúc Tụng kinh, hay Chấp tác, tâm của người đệ tử thế nào thì phát ra hành động như thế ấy. Biết được tâm tư đệ tử rồi, mình tiếp cận để chuyển hóa những phiền não khổ đau, bằng tình cảm như người Mẹ hiền chăm sóc khi con bịnh hoạn, dẫu mai này nghiệp duyên nào đó, nó không Tu nữa, nhưng hạt giống Bồ Đề của nó không mất, niềm tin đối với ngôi Tam Bảo nó không mất và tình Thầy trò vẫn còn in đậm những kỷ niệm thân thương của tình người. Vai trò người Trụ Trì không cho phép chúng ta dốt nát về Giáo lý, ngày nay Phật tử nghiên cứu về Phật Pháp rất nhiều, nếu chúng ta kém hiểu biết hơn họ, họ sẽ xem thường. Đạo Phật là đạo ban vui cứu khổ, thì Pháp thí là quan trọng hơn cả. Muốn đem đến an lạc cho mọi người không gì hơn, bằng đem Chánh pháp để cởi bỏ tham lam, hận thù, si mê cho họ. Khi người cư sĩ hiểu biết Phật pháp rồi, thời gian họ sẽ thọ trì Tam quy Ngũ giới, đến lúc căn cơ chín muồi, họ sẽ xuất gia Tu học, lúc ấy vị Trụ Trì phải có bổn phận nuôi dạy, cho đến trường học hỏi Giáo lý. Người Trụ Trì phải gần gủi với đồ chúng, phải làm sao cho chúng kính mình, xem mình như người thân trong gia tộc, có như vậy chúng mới thổ lộ nỗi niềm khắc khoải, nhờ mình giải quyết. Từ xưa đến nay Giới Luật là mạng mạch của Tăng Già, nếu đoàn thể Tăng Già không có Giới Luật làm cương lãnh, thống nhiếp Tăng đoàn, xây dựng nền tảng giải thoát, thì Phật Giáo sẽ đưa đến vực thẳm và tan rã. Cho nên Phật pháp hoàn toàn tùy thuộc vào sự tồn vong của Giới Luật. Đức Thế Tôn chỉ dạy: “những gì không ngăn trở quả chứng, những gì không làm mất đoàn kết trong Tăng đoàn, những gì thế gian không cơ hiềm”, thì Ngài cho phép đệ tử hành trì. Bản thân Trụ Trì phải giữ gìn Giới pháp đã thọ, một hành giả muốn liễu sanh thoát tử, không thể không giữ gìn Giới Luật. Nhờ có Giới Luật mà mạng mạch Phật pháp được trường tồn. Giới Luật là hàng rào ngăn chặn giặc phiền não, nếu chúng ta không thúc liễm thân tâm, buông lung ba nghiệp, sẽ bị Thất tình, Lục dục kéo lôi. Để tránh sự phiền phức nhóm họp trong Tăng, nên Đức Phật đã chế ra pháp Yết Ma kiết giới. Là một vị Trụ Trì phải biết các pháp Kết và Giải Đại Giới, Kết và Giải Giới Trường, Tịnh khố, Tịnh trù v.v… Phải biết những yếu tố nào để thành tựu pháp Yết Ma. Khi truyền trao giới Cụ túc cho Giới tử, gồm có mấy pháp Đơn bạch và mấy pháp Bạch tứ. Bên cạnh đó người Trụ Trì phải đáp ứng nhu cầu cho Tín đồ, trong lúc gia đình Phật tử có Ma chay, Hôn, Tế. Nhân dịp gia đình hữu sự, con cháu qui tụ về hầu Kinh, chúng ta nên thuyết giảng những điều cần thiết cho Hương Linh, cũng như gia quyến biết được và hiểu được sự hiếu thảo, cũng như bổn phận con cháu đối với Ông, Bà, Cha, Mẹ, theo phong tục của người Việt Nam.

* Qua khóa học Bồi Dưỡng Trụ Trì năm 2017 vừa rồi, với sự tận tình chỉ dạy của Chư tôn Giáo phẩm, Chúng con thấy rằng, trách nhiệm của vị Trụ Trì rất là quan trọng.” Tác Như Lai sứ, Hành Như Lai sự” là việc làm cần thiết, trên bước đường Tu đạo giải thoát, ngõ hầu đem lại an lạc cho mình và cho người, ở hiện tại cũng như ở tương lai.


Chú thích: Ba ngàn(1): gần 3 ngàn năm lịch sử.