Thứ Tư, 21 Tháng Hai 2024
NỮ GIỚIVài Suy Nghĩ Về Ý Nghĩa Đức Phật Chế Bát Kỉnh Pháp...

Vài Suy Nghĩ Về Ý Nghĩa Đức Phật Chế Bát Kỉnh Pháp – TN. Tuệ Nguyên

Chúng con kính nghe rằng: “Giới như đất bằng, muôn điều lành từ đó mà sanh. Giới như thuốc hay, chữa lành các bệnh. Giới như hòn ngọc sáng, hay phá mờ tối. Giới như chiếc thuyền, hay đưa người qua biển. Giới như chuỗi anh lạc, trang nghiêm pháp thân”.(Trích Khóa hư lục giảng giải)

Với lời khẩn thỉnh của Tôn giả A Nan. Đức Phật đã từ mẫn chấp thuận cho nữ giới xuất gia nhưng phải tuân thủ Bát Kỉnh Pháp. Khi Ni đoàn mới thành lập, lúc bấy giờ Đức Phật chưa chế giới mà chỉ đưa ra Bát Kỉnh Pháp cho hàng nữ giới lấy đó làm giới luật mà hành trì. Bát Kỉnh Pháp ấy, được hàng nữ giới thọ nhận và trân quý như chuỗi anh lạc chính nhờ có Bát Kỉnh Pháp mà nữ giới mới được gia nhập vào hàng ngũ Tăng đoàn và cho tới ngày nay để trang nghiêm pháp thân. Có thể giúp chúng Tỳ kheo ni dễ dàng đoạn trừ tâm chấp ngã, kiêu mạn để đi vào con đường giải thoát.

Bát Kỉnh Pháp mà đức Phật chế ra cho hàng nữ giới, được xem là phương tiện giúp cho người nữ có cơ hội xuất gia, đi đến đạo quả. Là nấc thang đầu tiên, dẫn đến địa vị cao thượng. Chư Ni là phái yếu cần được sự giúp đỡ của chư Tăng như: việc tổ chức an cư, tự tứ, giáo giới, hướng dẫn tu học… Như vậy, chư Tăng chẳng khác nào là những người anh luôn dõi mắt theo để bảo vệ đàn em yếu đuối của mình, chứ không phải như quan niệm của thế gian “nữ phải phục tùng nam” hay “Ni tòng Tăng”.

Y giáo phụng hành.Chính nhờ Bát kỉnh pháp, Giáo đoàn Tỳ kheo Ni được thành lập và tồn tại đến ngày nay. Vì lẽ đó, chúng ta là Ni giới trẻ hãy nên duy trì và phát huy truyền thống cao đẹp ấy. Chúng ta không nên tự ti, mặc cảm, không nên có tư tưởng bác bỏ Bát kỉnh pháp cao quý này. Vì Bát kỉnh pháp được Đức Phật sử dụng như một phương tiện, để mở đường cho nữ giới đến với con đường giải thoát, chứ không phải điều luật để áp đặt. Do đó, Bát Kỉnh Pháp cần được áp dụng một cách thích hợp theo sự phát triển của xã hội.

Nhờ có Bát Kỉnh Pháp mà người nữ được gia nhập vào hàng ngũ Tăng đoàn và thực sự được tôn trọng kính nể như một vị Phật tương lai. Đức Phật đã đem lại cho người phụ nữ niềm an vui, hạnh phúc giữa cuộc đời, giúp họ thoát khỏi những khổ đau phiền luỵ của kiếp người, mở ra một con đường tươi sáng, để họ phát huy khả năng vốn có của mình.Chúng ta thấy, đạo Phật được tồn tại tới ngày hôm nay là nhờ hàng Tăng Ni nghiêm trì giới luật. Chính giới luật là nền tảng, nhằm xây dựng và bảo vệ Phật pháp được trường tồn. Điều quan trọng nhất là Ni giới còn có thêm Bát kỉnh pháp. Và Bát Kỉnh Pháp ấy ví như “CHUỖI ANH LẠC” trang sức, làm tôn vinh vẻ đẹp tuyệt trần của người nữ. Vì vậy, hàng Ni trẻ chúng ta cần phải “Đời đời thọ trì và trân quý Bát Kỉnh Pháp như chuỗi anh lạc để kết thành tràng hoa giới đức trang nghiêm pháp thân”, vì bát kỉnh pháp là bảo vật vô giá. Nếu chúng ta không tuân giữ Bát Kỉnh Pháp, chắc chắn chúng ta không thể tìm được sự an lạc, giải thoát ngay trong cuộc đời này.

Tin khác

Cùng chuyên mục