Vài suy nghĩ về hội thảo Kỷ niệm 906 năm Ni sư Diệu Nhân viên tịch

271

  Được nhân duyên mời viết bài và được tham dự hội thảo, tôi có một số suy nghĩ sau:

– Trước hết, đây là hội thảo gây ấn tượng đối với tôi, vì hàng chục năm qua, ít có một hội thảo nào tôi tham dự mà số bài tham luận lên đến 118 bài, với số trang tư liệu lên đến 861 trang.

– Thứ hai, thành phần tham gia viết tham luận rất phong phú, có cả nam nữ, Tăng Ni, cư sĩ; có nhiều chư Tăng lãnh đạo trong GHPGVN: HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; GS.TS. Lê Mạnh Thát; quý Ni trưởng lãnh đạo: NT. Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Phó BTS, Trưởng PBNG tỉnh Tiền Giang; NT.TS. Thích Đàm Thành – PBNG TW; NS. Thích Đàm Huề – UV TT BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam, Phó Thư ký PBNG TW…; các học giả, những người lãnh đạo Phật giáo như: TS. Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo; GS.TS. Đỗ Quang Hưng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo cùng PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương, PGS.TS. Chu Văn Tuấn… Sự tham gia viết bài cũng như sự hiện diện của tất cả các vị trong hội thảo đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế của Ni sư Diệu Nhân trong lịch sử Ni giới Việt Nam, góp phần tạo cho buổi hội thảo được thành công tốt đẹp.

Thứ ba, về nội dung, với những nhận định phong phú, sắc sảo của từng tham luận đã đi sâu phân tích nhiều khía cạnh, nhiều lĩnh vực trong cuộc sống đạo và hành đạo của Ni sư Diệu Nhân, phân tích tư tưởng cũng như sự thực hành, thực nghiệm của Ni sư. Quá trình chuyển hóa đưa đến sự thực chứng (chứng đắc đạo quả) của Ni sư có lẽ còn cần được tiếp tục khai thác, luận bàn thêm trong nhiều cuộc hội thảo khác nữa. Tôi thực sự tâm đắc với tham luận của GS.TS. Lê Mạnh Thát vì đã cung cấp một số thông tin mới mẻ, quan trọng về Ni sư Diệu Nhân.

Tóm lại, hội thảo về Ni sư Diệu Nhân, được PBNG TW tổ chức cùng HVPGVN tại Hà Nội là hội thảo khoa học có ý nghĩa, không chỉ trên lĩnh vực khoa học, mà còn mang một ý nghĩa lớn lao, thể hiện tinh thần tri ân, báo ân của Ni giới Việt Nam, sự quyết tâm học tập và noi theo cuộc đời sống đạo và hành đạo của bậc Ni xuất chúng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam.

Trần Hồng Liên