Thứ Ba, 24 Tháng Năm 2022
TIN TỨC Sự kiện Tưởng niệm NT. Như Lý

Tưởng niệm NT. Như Lý

  Phố biển hôm nay trải nắng vàng
Phổ Đà buồn bã nhuộm màu tang
Thầy đi không hẹn ngày trở lại
Huynh đệ môn đồ lệ chứa chan.

Trong khung cảnh tiễn đưa Ni trưởng Như Lý về Phật quốc con xin đại diện cho toàn thể huynh đệ Tổ đình Huê Lâm và các trú xứ trực thuộc có đôi lời tưởng niệm. Kính thưa Giác linh Ni trưởng:

“Thân huyễn trong nhà mộng
Tướng dụng của chơn không
Muôn thuở trước không cùng
Bến bờ sau nào biết.”

Từ chơn thể giác tánh viên minh vốn an nhiên thường tịch không có giả tướng ngã nhơn, không có giả danh sanh tử. Nhơn phút tối sơ một niệm sai thù, muôn ngàn vọng tưởng dấy lên, hiện tướng khứ lai, mới có tướng sanh và tướng diệt.

Tuy nhiên, với người xuất gia học Phật thì “Sinh nhi bất sinh, diệt nhi bất diệt”. Sanh không phải hiện ra tướng có mà hành thiện lợi sanh. Diệt đâu phải biểu lộ tướng không mà an nhiên tự tại giữa chốn bụi hồng. Ni trưởng là người xuất gia đạo hạnh chu toàn, nghiêm trì giới luật, hòa hiếu kính tuân. Đối với Thầy và quí Ni trưởng lớn Sư một lòng tôn kính, đối với huynh đệ luôn hòa nhã thương yêu. Đối với công tác Phật sự dù nặng nhọc, khó khăn đến đâu Sư vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm. Đạo hạnh của Ni trưởng thật xứng đáng là con gái dòng họ Thích, xứng đáng với niềm tin nơi Thầy bạn.

Nhớ Giác linh xưa,
Ni trưởng xuất thân từ Cố Đô xứ Huế
Vào miền Nam tham học cầu Thầy
Chùa Phổ Đà duyên phước đủ đầy – được Thầy hiền từ bi tế độ.
Kính nghe rằng:
Vào thời điểm thập niên sáu mươi
Mảnh đất Vũng Tàu miền Đông Nam Bộ
Buổi sơ khai gian khó rất nhiều
Chùa chiền dân chúng còn thưa vắng dìu hiu
Thầy mang Đại Nguyện dắt dìu về đây
Trước tiên – Chùa Phổ Đà, rồi sau đó Hải Vân,
Qui Sơn khai mở dựng xây
Đạo tràng thành lập – đủ đầy phước duyên
Tháng ngày qua, sữa pháp với cơm thiền
Dưỡng nuôi đệ tử – Cần siêng trau giồi
Ni trưởng được hầu Thầy trong thời gian đó
Góp rất nhiều công khó với Thầy.

Ni trưởng và Ni trưởng Như Cơ là hai trợ thủ đắc lực cho Thầy – Vỡ đất trồng cây – khai sơn tạo tự ngày đêm – nắng mưa chẳng quản ngại gì.

Suốt mấy mươi năm qua, Ni trưởng chưa một lần đăng đàn thuyết pháp, nhưng đạo hạnh của Người đã thể hiện bài pháp “Vô ngôn”. Ngài luôn quý trọng tình pháp lữ đồng môn, với huynh đệ thường quan tâm giúp đỡ.

Thật là:

Gương lành đâu dễ mờ lu
Thủy chung như nhất thiên thu lưu đời.

Giờ đây, nhân duyên đã mãn, vẫn biết rằng sự đời biến đổi có sanh thì có diệt, có hợp phải có tan. Dù vậy, trong lòng mỗi huynh đệ không thể nào ngăn được niềm kính tiếc khôn nguôi. Bởi vì từ đây chúng con mất đi một pháp hữu hiền hòa, gương mẫu, Phật tử mất đi một bậc Ni trưởng khả kính và gia đình mất đi một người chị, người bà đức độ.

Tổ đình vắng thêm người cộng sự
Huynh đệ buồn trước cảnh chia ly.

Kính thưa Giác linh Ni trưởng, bóng dáng người từ đây vắng bặt, nhưng phẩm hạnh của người vẫn còn mãi với thời gian.

Trong giờ phút tưởng niệm trang nghiêm này toàn thể huynh đệ xin kính cẩn nghiêng mình đốt nén tâm hương nguyện cầu đức Từ phụ A Di Đà Phật phóng quang tiếp dẫn Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc.

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Toàn thể chư huynh đệ xin kính cẩn cúi đầu đảnh lễ bái biệt Giác linh.
Chí tâm đảnh lễ – Từ Lâm Tế Gia Phổ Chánh Tông tứ thập nhứt thế hiệu thượng Như hạ Lý Ni trưởng Giác linh thùy từ chứng giám.

NS. Như An

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!