Tư lương bảo sở

286

  Hàng năm, vào tháng Bảy dương lịch tại châu Úc mặc dầu đang là mùa Đông, nhưng chùa Thiên Ấn vẫn tổ chức An cư kiết Hạ. Vì lẽ mùa Đông bên Úc là mùa hè bên Á, Âu và châu Mỹ. Thế giới có nhiều điều lạ như thế. Chỉ có ai hay đi chỗ này chỗ nọ mới biết được điều này. Ngược lại, ai đó chỉ muốn ở yên một chỗ, không quan tâm với thế giới chung quanh mình thì ít rõ biết về những gì đang xảy ra chung quanh. Ví dụ như ta đang ngồi cũng có nghĩa là ta đang di chuyển, nhưng vì lẽ quả đất quá lớn nên khi di chuyển chậm, chúng ta vẫn nghĩ rằng đang ngồi yên. Trên thực tế không hẳn là như vậy. Điều này chúng ta cũng có thể suy nghĩ tiếp theo như sau. Chúng ta đang sống cũng có nghĩa là chúng ta dần đi đến chỗ chết, nhưng mấy ai suy nghiệm được điều này? Chính vì vậy, nên Đức Phật tự ngàn xưa và chư Tổ sư truyền thừa ngàn sau và ngàn sau nữa chư Tăng Ni vẫn luôn còn hành trì việc An cư kiết Hạ, để thúc liễm thân tâm, gieo trồng Giới đức.

Trên nguyên tắc, mỗi năm, chư Tăng Ni phải An cư kiết Hạ trong vòng 90 ngày mới đủ pháp. Thế nhưng, có nhiều nơi không thực hiện được việc này. Do vậy, mà các Giáo hội tại ngoại quốc ngày nay có nơi thực hiện An cư trong vòng một tuần lễ, mười ngày, nửa tháng, một tháng hay cho đến ba tháng. Tất cả đều tùy theo nhân duyên của trụ xứ ấy, miễn sao Phật và chư Tổ sư răn dạy, người xuất gia không xao lãng. Đó mới là công việc chính của: “Tác Như Lai Sứ và hành Như Lai sự” là vậy.

Người xuất gia nếu không phải làm công việc “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh” thì không có việc gì để làm nữa cả. “Trên cầu Phật đạo” có nghĩa là tự mình phải thúc liễm thân tâm, gìn giữ Giới luật một cách miên viễn, mãi cho đến giác ngộ thành Phật mới thôi. Như vậy, việc An cư kiết Hạ không thể thiếu được đối với người xuất gia. Việc bên dưới thì cứu độ chúng sanh. Đó là một nhiệm vụ thiêng liêng của người xuất gia không thể không thực hiện. Vì lẽ khi sinh sống, không thể nào thiếu sự hộ trì của Phật tử ở phương diện vật chất. Do vậy, người xuất gia phải cần tinh tấn siêng năng hơn, làm cho tinh thần của mình thăng tiến, vững mạnh. Có như vậy mới có thể giúp lại cho người tại gia tu tập, nhằm đền đáp lại một trong bốn ân nặng mà người xuất gia vẫn đang thọ nhận hàng ngày. Nếu không có sự trợ duyên của người cư sĩ thuần thành, thì người xuất gia cũng khó thành tựu bản hoài của mình được. Chính vì sự quan trọng như vậy, nên người xuất gia không thể lơ đễnh trong việc hành trì.

Trước khi thị tịch Niết bàn, Đức Bổn Sư của chúng ta cũng đã căn dặn trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Di Giáo rằng: “Khi ta còn sống, Ta là Thầy hướng dẫn các con. Khi Ta tịch rồi, chính Giới luật là Thầy của các con.” Đây là lời dạy sau cùng của Đức Phật đối với chúng xuất gia, cả nam lẫn nữ, nên việc An cư, Bố tát tụng giới hàng năm và hằng nửa tháng, vốn là những điều đã định theo Luật tạng lâu nay. Vì thế, sau mùa Phật Đản đến Vu Lan, nơi nơi các chùa, tự viện đều cử hành nghi lễ này.

Năm 2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan tổ chức An cư kiết Hạ tại chùa Thiên Ấn, Sydney, nơi Thượng toạ Thích Như Định trụ trì. Tuy việc xây dựng ngôi chùa trong nhiều năm vẫn chưa hoàn thành, nhưng với tấm lòng tiếp Tăng độ chúng để báo Phật ân đức, nên Thượng toạ đã cùng Tứ chúng bổn tự Thiên Ấn đứng ra lo việc trọng đại này. Hy vọng mọi việc do sự sắp đặt của Tam Bảo thế nào thì việc An cư này sẽ được thành tựu viên mãn.

Nơi đây, chư Tăng Ni an ổn thành tịnh, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới đức. Đây cũng là dịp đồng bào, đồng đạo gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, trao lại cho nhau những kinh nghiệm chính xác, hữu ích đã trải qua khi hành đạo khắp nơi. Năm nay, chùa Thiên Ấn tổ chức dưới sự quản lý của Thượng toạ Trụ trì. Mỗi ngày, sáng, trưa, chiều, tối đều có thời khoá riêng cho chư Tăng Ni và Phật tử tùng Hạ.
Đức Phật dạy: “Thân người khó đặng, Phật pháp khó nghe.” Nay chúng tôi có đủ duyên lành được hai điều khó ấy, lại sống trong môi trường thuận lợi, gần gũi các bậc đạo cao đức trọng, trợ duyên giúp đỡ mọi mặt trong tu học, nguyện noi gương các bậc Tôn túc đi khắp mọi nơi để san sẻ giúp đỡ mọi người và chúng sanh, để đền ơn Tổ quốc, ơn Thầy Tổ, ơn cha mẹ, ơn Đàn na thí chủ, nhất là ơn Tam Bảo, Thầy Tổ đã vén màn vô minh để hiển bày Phật tánh, lần lần tiến hóa, giúp mọi người được lợi ích vui mừng. Đó là sự báo ân trong muôn một.

Tóm lại, mùa An cư này đã giúp mọi người lợi lạc về thân tâm. Dù chỉ 10 ngày ngắn ngủi, nhưng sau đó mọi người đều có thêm được tư lương để làm hành trang đi về Bảo Sở. Kính tri ân Thượng toạ Hóa chủ đã lao công lao trí, bồi đắp và xây dựng ngôi già lam đồ sộ, đầy tiện nghi, là nơi khai tâm mở trí cho bao nhiêu người sau.

Chúng tôi cũng tri ơn Ban nấu ăn đã cho Đại chúng những bữa ăn bổ dưỡng để có sức khỏe tu hành. Đức Phật có dạy: ”Người cho người thức ăn sẽ có sắc diện, an lạc, sức mạnh.” Một ngày sống trên đời là một ngày sống hữu ích, lấy bố thí làm hành trang, làm nền tảng, làm tư lương tối thắng cho mình giữa thế gian cát bụi, lắm nghiệt ngã và khổ đau này, khả dĩ mới lợi lạc hữu tình, an lạc cho chính mình. Đây mới là chân hạnh phúc, hạnh đức cao thượng và Phước điền đệ nhất cần thực thi trong đời sống tâm linh của người tu Phật.

TkN. Ngọc Liên