Chủ Nhật, 9 Tháng Sáu 2024

Tu di Quang Phật

Meruprabhāsa-Buddha (S)Tên một vị Phật hay Như Lai. Quốc độ Ngài ở phương đông cõi ta bà.

Tin khác

Cùng chuyên mục