Từ chối rác thải nhựa, ni lông

343

  Hưởng ứng phong trào “chống rác thải nhựa” trong quy mô toàn quốc, vừa qua Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã ký kết cùng chung tay thực hiện chiến dịch cấp bách mang tính toàn cầu này.
Trong khuôn viên sinh hoạt nội trú gần 800 Tăng Ni sinh viên, chắc chắn vấn đề rác thải cũng không phải là con số dao động ở mức khiêm tốn. Song, với một cơ sở được xem là tâm điểm giáo dục Phật giáo lớn nhất cả nước, các học Tăng học Ni đều được giáo huấn kỹ lưỡng, nghiêm ngặt việc hạn chế tối đa lượng chất thải nhựa, bao ni lông từ mọi sinh hoạt cá nhân và tập thể.

Thay vì giới thiệu hình ảnh chuẩn mực của các tu sĩ được đo bởi “khuôn vàng thước ngọc” thì giờ đây việc thực thi tinh thần của phong trào này cũng là cơ hội để Tăng Ni mài dũa tâm ý, xây dựng nhân phẩm, tư cách một người xuất gia học đạo. Điều đó không chỉ thể hiện ý thức, trách nhiệm của một công dân còn thể hiện ý thức, trách nhiệm của một đệ tử Phật có chánh tư duy, chánh kiến.
Cùng hướng đến một thế giới thanh sạch, không ô nhiễm, ắt việc thay đổi thói quen, nhận thức được xem là điều kiện thiết yếu. Dĩ nhiên, vấn đề này không thể thực hiện chỉ nhờ vào một cá nhân, hay một thành phần ít ỏi nào đó trong xã hội mà phải có sự chung tay của cả cộng đồng.

Đối diện với những hiện trạng ô nhiễm trước mắt, phải chăng môi trường ô nhiễm do tâm thức ô nhiễm? Hay tâm thức ô nhiễm là hệ quả đưa đến môi trường ô nhiễm? Gợi ý cho nghi vấn này được lấy từ hình ảnh trùm kín người bằng các túi ni lông đã qua sử dụng của một nhà hoạt động môi trường ở Senagal thuộc Tây Phi. Sự lên án này chính là thông điệp nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi cá nhân trên toàn đại địa.

Trong môi trường đào tạo thành phần tri thức, Tăng Ni học viện không ngừng nỗ lực thực hiện cuộc chiến chống rác thải nhựa. Đồng thời, hướng dẫn tín đồ Phật tử gần xa thấy rõ tầm nguy hại của việc sử dụng những phế liệu này. Đây chính là mô hình nhân rộng ý thức, nuôi dưỡng đời sống tuệ giác, cũng là tiền đề hướng đến việc thu dọn thân tâm khỏi các phiền não cấu uế, khó phân hủy trong cơ chế tâm thức con người.

Như vậy, ngoài việc học và thực hành lời Phật dạy, Tăng Ni sinh viên rất tích cực đồng hành với những kiến nghị, thách thức đang tồn tại trong xã hội. Mong rằng, phong trào này không chỉ phổ cập ở Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM mà còn nhân rộng hơn ở các trường Phật học, tự viện, các tôn giáo… khắp toàn quốc.

Như Hạnh
HVPGVN tại TP.HCM