Thứ Tư, 12 Tháng Sáu 2024
Chưa được phân loạiTrường hạ Ni Thành phố Cần Thơ

Trường hạ Ni Thành phố Cần Thơ

 HĐ  Năm nay, chư Ni Thành phố Cần Thơ vân tập về chùa Vi Phước – ngôi chùa đậm chất thiền và cảnh trí xinh đẹp, thanh tịnh tại quận Thốt Nốt để trang nghiêm tu tập trong ba tháng An cư kiết hạ. Đây cũng là lần thứ hai chùa tổ chức Hạ trường cho chư Ni Thành phố theo thông lệ luân phiên hàng năm. Lần thứ nhất chùa Vi Phước tổ chức Hạ trường vào năm 2010. Ngày 16/4 Âm lịch, Hạ trường đã tác pháp An cư đúng theo quy luật thiền môn.

Lần này, tổng cộng hành giả Ni An cư tại chùa gồm 96 vị. Ban Chức sự Hạ trường Vi Phước cung thỉnh NT. Thích Nữ Diệu Ngộ, Trưởng Phân ban Ni giới Thành phố Cần Thơ giữ ngôi vị Thiền chủ; NS. Thích Nữ Chơn Như, Trụ trì chùa Vi Phước đảm trách chức vụ Hóa chủ Hạ trường. Trong suốt ba tháng, Đại chúng An cư, mỗi khi đến kỳ bố tát tụng giới, hơn 100 vị Ni thuộc các chùa ở các quận, huyện Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Ô Môn, Thới Lai vân tập về chùa cùng hành giả An cư tại chỗ nghiêm trì luật Phật chế định để thúc liễm thân tâm, tăng trưởng công đức, phát triển các hạnh lành, nhằm bồi dưỡng tư lương cho con đường giác ngộ, giải thoát.

Chư Ni niêm hương bạch Phật

Ban Tổ chức Hạ trường Vi Phước tổ chức lớp học Kinh Luật Luận cho toàn bộ hành giả để trau giồi kiến thức nội minh. Chư Ni được học Quy Sơn Cảnh Sách, Tỳ Ni Oai Nghi,… Đặc biệt, hành giả còn được thọ giáo Luật Tỳ kheo ni với NT. Thích Nữ Như Đức, Bồ tát hạnh với NS. Thích Nữ Thuần Trí, Kinh Phạm Võng Bồ tát giới với NT. Thích Nữ Tịnh Nghiêm, Yết Ma Yếu Chỉ với NT. Thích Nữ Như Như,… Ngoài ra, TT. Thích Quang Thạnh, TT. Thích Minh Thành quang lâm đến Hạ trường thuyết giảng cho toàn bộ hành giả An cư.

Đặc biệt, thời khóa tu tập miên mật tại Hạ trường là sự kết hợp giữa Thiền – Tịnh. Mỗi ngày, hành giả An cư tụng sám hối sáu căn, trì Kinh Kim Cang và tọa thiền một giờ theo đúng thanh quy của thiền viện. Đến khuya, đại chúng trì tụng Lăng Nghiêm theo thời khóa các chùa.

Chư Ni còn được Ban Tổ chức Hạ trường tổ chức các buổi thuyết trình để có kĩ năng thuyết pháp, sau này có thể trở thành vị hoằng pháp viên.

Trường hạ chùa Vi Phước vinh dự được sự quang lâm, sách tấn và cúng dường tịnh tài, tịnh vật của BTS GHPGVN Thành phố Cần Thơ, Phân ban Ni giới Trung ương.

Dự kiến ngày mùng 10 tháng bảy Âm lịch năm Mậu Tuất, Hạ trường Vi Phước sẽ cung thỉnh chư Tôn đức Ban Trị sự Thành phố về chùa để tạ pháp An cư.

Minh Tuệ

Đối thú tác pháp an cư

Tin khác

Cùng chuyên mục