Trang nghiêm Lễ Tiểu tường Ni trưởng Thích Nữ Huệ Phước

238
Chùa Linh Phong: số 72 C đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Lạt.

Sáng ngày 09/03/2021 (26 tháng Giêng năm Tân Sửu) môn đồ Pháp quyến chùa Linh Phong đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tiểu tường Ni trưởng Thích Nữ Huệ Phước- Trú trì chùa Linh Phong (TP. Đà Lạt), khai sơn chùa Phước Bảo (xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà).

Ban thờ di ảnh Cố Ni trưởng.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT. Thanh Tân – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, HT. Thích Minh An, HT. Thích Chơn Quang – chứng minh BTS Phật giáo TP. Đà Lạt; HT. Thích Nguyên Quang – Phó Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Khánh Hoà, HT.Thích Thiện Toàn – nguyên Hiệu trưởng TCPH TP. Đà Nẵng, HT.Thích Từ Nghiêm – Trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Quảng Nam; quý Hòa thượng Trưởng lão trong Tông phong; Về phía chư Ni có NT. Thích Nữ Thông Hoàn, NT. Thích Nữ Như Đức; NT. Thích Nữ Như Hiền- đồng chứng minh PBNG tỉnh; NT. Thích Nữ Như Phú – Trưởng PBNG Phật giáo tỉnh. Chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, TP. Đà Lạt, chư Tôn đức Tăng Ni trú trì và quý Phật tử trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự.

Cố Ni trưởng thế danh Công Tằng Tôn Nữ Thị Kim Anh, húy Nguyên Lạc, tự Huệ Phước, hiệu Thanh Phong. Sinh năm 1949, trụ thế 88 năm; Hạ lạp: 67 năm.

Nguyên Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới Phật giáo tỉnh, Chứng minh Phân ban Ni giới TƯ, Chứng minh PBNG tỉnh, Trú trì chùa Linh Phong (TP. Đà Lạt), khai sơn chùa Phước Bảo (xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà).

Tại buổi lễ, chư Tôn đức Tăng, Ni đã thực hiện nghi thức niêm hương Bạch Phật, Khai Kinh, cúng Ngọ, truy tiến Giác linh.

Sau cùng, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm quả đường chứng minh lễ cúng dường trai tăng báo đáp Ân sư của môn đồ Pháp quyến.

Sơn Lâm (Cổng thông tin Phật giáo)