Trang nghiêm Đại giới đàn Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc Phật lịch 2564 – Dương lịch 2020

223
Chùa Hà Tiên : Trần Phú, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Được sự cho phép của HĐTS GHPGVN, sự chấp thuận của UBND Vĩnh Phúc, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức khai mạc Đại giới đàn Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc Phật lịch 2564 – Dương lịch 2020, tại chùa Hà Tiên (TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Hội đồng giới sư Ni.

Đại giới đàn Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc Phật lịch 2564 – Dương lịch 2020 được trang nghiêm diễn ra từ ngày 22/12 đến ngày 24/12, tại chùa Hà Tiên (tỉnh Vĩnh Phúc).

Chia sẻ về Giới đàn Vĩnh Phúc năm nay, Đại đức Thích Tâm Vượng – Phó Ban BTS, kiêm Chánh Thư Ký GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Thông Tin Truyền Thông Phật Giáo tỉnh Vĩnh Phúc, Phó ban tổ chức Đại giới đàn cho biết: so với các năm, số lượng thiện nam tín nữ phát tâm xuất gia trở thành trưởng tử Như Lai trong năm 2020 có sự gia tăng, đây là một điều đáng mừng, khẳng định sự thành tựu của Phật giáo tỉnh nhà cũng như của Giáo hội. Đại giới đàn Vĩnh Phúc thập phần viên mãn, mang ý nghĩa rất lớn để chào mừng đại hội đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại Giới trường chùa Hà Tiên, 174 giới tử được lĩnh thọ giới pháp, trong đó có 37 vị thọ giới Tỳ kheo, 30 vị thọ giới Sa Di, 28 vị thọ giới Tỳ Kheo Ni, 46 Thức xoa, 33 Sa Di Ni.

Năm nay, Ban tổ chức Đại Giới đàn Vĩnh Phúc cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng gồm: HT.Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS đương vi ngôi vị Hòa thượng Đường đầu; HT.Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS ngôi Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS ngôi Giáo thọ A-xà-lê; TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN làm đệ nhất Tôn chứng sư; cùng chư vị Tôn chứng Tăng-già.

Hội đồng Giới sư Ni, Ban Tổ chức nhất tâm cung thỉnh NT. Thích Đàm Nghiêm đương vi ngôi vị Hòa thượng Đường đầu; NT. Thích Đàm Thành – ngôi vị Yết-ma A-xà-lê; NT. Thích Đàm Tịnh – ngôi Giáo thọ A-xà-lê; cùng 7 vị Tôn chứng.

Sau nghi thức cung an chức sự, các vị nghiệp sư của giới tử đảnh lễ Hội đồng Giới sư, tiếp đó, toàn thể các Giới tử cầu thọ Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni làm lễ Hội đồng Giới sư.

Sau khi truyền trao giới pháp, HT.Thích Thanh Nhiễu ngôi vị Đàn đầu Hòa thượng đã khuyến tấn giới tử mới thọ giới phải luôn nỗ lực tinh tiến tu học, cần cầu học hỏi giới pháp của Đức Phật, biết dụng công hành đạo, trau dồi Giới – Định – Tuệ… đem chính pháp của đức Như Lai hoằng hóa muôn nơi, góp phần làm xương minh Phật pháp.

Giới đàn Vĩnh Phúc đã được cử hành đúng luật. Chư tôn đức Hội đồng Giới sư quang lâm điểm truyền giới, niêm hương bạch Phật, yết Tổ cầu gia bị. Đàn tràng đã được tổ chức trang nghiêm đúng theo quy củ truyền thống giới đàn miền Bắc.

Được biết, tối ngày 23 tháng 12 năm 2020, các giới tử đã tập trung tại Hội trường lớn chùa Hà Tiên lắng nghe Thượng tọa Thích Thanh Lâm – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Phó ban Thường trực ban Tăng sự tỉnh Vĩnh phúc giáo giới. Thượng tọa đã nhấn mạnh cho các giới tử hiểu về tầm quan trọng của giới luật đối với người xuất gia “Giới là cội gốc của thành tựu Bồ đề. Khi được Tam Sư Thất Chứng truyền giới, quý vị chính thức là người xuất gia, có các giới pháp rồi thì các giới tử phải học thuộc giới, phải gìn giữ“. Thượng Tọa cũng nhắc nhở các giới tử phải nhớ tới vị Hòa Thượng Đàn Đầu , Hòa Thượng Yết Ma A – Xà – Lê, Thầy Giáo Thụ A – Xà – Lê, cùng bảy vị Tôn Chứng truyền giới, bởi lẽ “Tam Sư Thất Chứng còn hơn thầy Bổn Sư, Bố Mẹ chỉ sinh ra nhục thân của chúng ta thôi nhưng Tam Sư Thất Chứng truyền cho chúng ta giới thân tuệ mệnh. Hôm nay, tôi chỉ khuyên đối với các vị sa di, sa di Ni, Thức Xoa Ma Na cũng vậy, phải giữ gìn, nên học hỏi, tu tập. Các vị cứ tu đi sẽ thấy sự vi diệu nhiệm màu không thể nghĩ bàn”.

Sau cùng, Thượng tọa sách tấn các giới tử “người xuất gia là mong cầu sự giải thoát giác ngộ để cứu dân độ thế, tiếp Tăng độ chúng, thay Phật tuyên dương chính pháp và làm những điều mà người phàm không thể làm được, ngày hôm nay chúng ta bước lên địa vị mới. Tôi mong rằng ngày mai các vị sẽ đắc giới. Quý Hòa Thượng, quý Ni Trưởng, Hội đồng giới sư về đây truyền giới và chư tôn đức trong BTS đều mong muốn các vị sau này là người truyền đăng tục diệm, tức là tổ tổ tương truyền để tiếp tục làm các việc Phật sự. Chúng ta phải nỗ lực thật sự và không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, không có tâm buồn vui giận hơn yêu ghét, và đặc biệt phải giữ gìn giới luật thật cẩn thận“.