Chủ Nhật, 19 Tháng Năm 2024
Chưa được phân loạiTrăng lăng già khuất bóng

Trăng lăng già khuất bóng

<HĐ> Kính dâng Giác linh Ni trưởng thượng NHƯ hạ HẢI (Tổ đình Từ Nghiêm)

Niết Bàn tịch tĩnh thị Chơn Như
Chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng ngôn từ
Phi sắc, phi không, phi nhị tướng
Tùy duyên hóa đạo, đến VÔ DƯ

Dẫu biết rằng VÔ THƯỜNG chi phối tất cả, nhưng không thể nào ngăn được niềm xót xa thương tiếc, đến xúc động nghẹn ngào, đối với bậc Chân tu thạc đức, vừa xả bỏ huyễn thân.

Nhớ Giác Linh xưa, từ chơn tánh hiện thân Đại sĩ, đức tánh khiêm cung, quyết chí xuất trần, cắt ái ly gia, 85 năm hiện hữu cõi Ta bà, 50 năm tùy duyên hóa đạo. Đường Giải thoát lâng lâng nhẹ bước, vượt trần gian siêu thoát phàm tình. Ni trưởng đã chọn chốn Từ Nghiêm học đạo, rồi ở lại hành đạo chốn Tổ đình. Ni trưởng nghiên tầm dịch thuật và giảng dạy Luật nghi, những ước mong lớp Ni trẻ khắc ghi, lời vàng ngọc Thế Tôn di giáo, Ni trưởng thật xứng danh là Ni lưu Long Tượng. Đã đến độ hoa tâm khai phát, suối nghĩa dạt dào, thiên tư đĩnh ngộ, mật khế Chân Như, thừa hành Tổ ấn, nối dõi tông môn Lâm Tế gia phổ đời thứ 41, làm sáng danh con nhà họ Thích ngàn đời. Mỗi bước chân đi mang theo bao niềm an lạc, mỗi lời giảng pháp là sự giải thoát tràn đầy. Cử chỉ khoan thai của Ni trưởng, làm tiêu tan bao niềm khổ lụy. Từ Bi vô ngã, hỷ xả bao dung, quyết chí độ sanh, tùy duyên độ chúng. Ni trưởng còn nhớ chăng? Ngày chúng con nhập chúng Từ Nghiêm học đạo. Tình Đạo pháp, tình Linh Sơn thuở trước, đã cùng nhau chan chứa nghĩa Thích tử côn bằng, phụng sự chúng sanh là thừa hành Phật sự. Ni trưởng một đời tận tụy đã cống hiến đời mình cho Đạo pháp được trường lưu. Sự ra đi vĩnh viễn của Ni trưởng không những Giáo hội mất đi một thành viên ưu tú trung kiên, Chư Ni tại Tổ đình Từ Nghiêm, mất đi một Pháp lữ đồng hành, chúng con mất đi một trưởng Huynh mô phạm, môn đồ Pháp quyến mất đi một bậc Thầy khả kính thân thương. Từ nay trên suốt đoạn đường còn lại của kiếp người, làm sao chúng con tìm được một trưởng Huynh tài đức vẹn toàn, để mà thương yêu, để mà học hỏi. Chúng con tạm mượn vần thơ lời thô, ý thiển, để nói lên công hạnh của Ni trưởng.

Đến cõi Ta bà nguyện độ sanh
Tinh nghiêm Giới luật đáng nêu danh
Thầy đi, Giới đức lưu hậu thế
Mãn duyên trần cảnh bỏ hóa thành
Bóng Thầy muôn thuở còn in dấu
Sen vàng hoa nở đã ghi danh
Huyễn thân bỏ lại nơi dương thế
Thẳng tiến Lạc thành, tốc vãng sanh
Bao năm dạy dỗ đàn hậu học
Những mong ước nguyện sớm viên thành
Mong sao Đại chúng luôn cố gắng
Gìn giữ nếp nhà được tịnh thanh
Nối tiếp thanh quy Từ Nghiêm ấy
Rạng danh họ Thích đấng Cha lành
Bến Giác thuyền Từ phăng lướt tới
Ba ngàn đại địa ứng độ sanh
Hào quang rạng chiếu, soi Tam Giới
Thể Tánh trong ngần, sáng long lanh.

Giờ đây, nơi miền Cực Lạc, Ni trưởng đã an vui tự tại, xin Ni trưởng tái hiện Đàm hoa, nguyện độ Ta Bà khứ lai tự tại, để tình Linh Sơn Pháp Lữ gắn kết muôn đời.
Hôm nay, Ni trưởng đã trở về thế giới “Niết Bàn vô tung bất diệt”, nhưng công đức và Đạo hạnh của Ni trưởng, còn sống mãi trong tâm tư và ký ức của những người con gái Đức Thế Tôn.

Chúng con xin dâng nén tâm hương với tấc dạ lòng thành, kính dâng đôi dòng AI ĐIẾU, ngưỡng mong Giác Linh Ni trưởng đài tiền chứng giám.
Nam mô sanh Phật Quốc Bồ tát ma ha tát tác đại chứng minh.

TKN. Phước Giác

Tin khác

Cùng chuyên mục