Trà Vinh: Lễ Húy kỵ tưởng niệm lần thứ 17 cố Ni trưởng Tịnh Hoa tại Liên Quang thiền viện

259
Liên Quang Thiền Viện: 60 Hùng Vương, Phường 4, Trà Vinh

Ngày 02/02/2021 (nhằm ngày 21/12 năm Canh Tý), Ni sư Thích nữ Trung Dung – Trụ trì Liên Quang thiền viện (đường Hùng Vương, phường 4, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), cùng môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ tưởng niệm lần thứ 17 cố Ni trưởng Tịnh Hoa – húy Nhựt Thanh, trụ thế 84 năm, hạ lạp 60 năm.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: HT. Thích Phước Minh – Trụ trì chùa Trúc Lâm; HT. Thích Trí Minh – Trụ trì chùa Lưỡng Xuyên; HT. Thích Viên Minh – Phó Trụ trì chùa Lưỡng Xuyên; HT. Thích Tâm Linh – Viện chủ chùa Long Khánh; HT. Thích Huệ Pháp – Trụ trì chùa Phước Hòa; TT. Thích Tâm Chánh – Trụ trì chùa Như Pháp; TT. Thích Minh Nhựt – Trụ trì chùa Long Hòa, cùng chư Tôn đức Trụ trì các Tự Viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường trong tỉnh, chư Phật tử gần xa đồng trở về tham dự.

Di ảnh cố Ni trưởng Tịnh Hoa

Thay mặt môn đồ pháp quyến, Đại đức Thích Huệ Hoàng cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm đại hùng bửu điện niêm hương, bạch Phật, cúng ngọ do HT. Thích Phước Minh đương vi Sám chủ. Sau đó, Đại đức Thích Nguyên Thắng đã thực hiện nghi thức cung kính tiến cúng Giác linh cố Ni trưởng.

Tiếp đến, Ni sư TN. Trung Dung tuyên đọc lại tiểu sử cố Ni trưởng Tịnh Hoa. Cố Ni trưởng sanh ra trong một gia đình có truyền thống trọng đạo kính Tăng, và từ nhỏ đã bén duyên với Phật pháp. Ni trưởng đã có công rất lớn trong việc chấn hưng Liên Quang thiền viện, cũng là bậc mô phạm cho hàng Ni chúng noi theo.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Phước Minh đã nhắc lại công hạnh và những đóng góp của Ni trưởng khi còn sanh tiền. Đồng thời, Ngài cũng sách tấn đến hàng môn nhơn pháp quyến và đạo tràng Liên Quang noi gương hạnh của Ni trưởng siêng năng tu học để có tư lương tốt, phụng sự đạo pháp về sau, tiếp tục là nơi truyền trao chánh pháp cho hàng hậu học noi gương.

Ni sư TN. Trung Dung tuyên đọc lại tiểu sử cố Ni trưởng Tịnh Hoa

Buổi lễ hoàn mãn trong tinh thần hoan hỷ  và thắm tình đạo vị của toàn thể đại chúng.

Minh Hiếu (Ban TTTT PG tỉnh Trà Vinh)