Thứ Bảy, 1 Tháng Tư 2023
TIN TỨC Tin tức Phật sự Trà Vinh: Giới tử Tỳ kheo Ni cầu giới đại Tăng tại...

Trà Vinh: Giới tử Tỳ kheo Ni cầu giới đại Tăng tại ĐGĐ Lưu Đoan

Chùa Liên Hoa:Dương Quang Đông Phường 5 Trà Vinh Việt Nam

Chiều ngày 13 tháng 10 năm 2022, Sau khi các Giới tử Ni thọ Tỳ kheo Ni tại giới trường chùa Liên Hoa hội đồng thập sư đã dẫn hàng giới tử Tỳ kheo Ni di chuyển về chùa Lưỡng Xuyên cầu giới đại Tăng.

Thời Phật tại thế, “Thức xoa Ma na tuân giữ sáu giới trong hai năm, muốn thọ Tỳ kheo Ni phải đến trước nhị bộ Tăng Ni thỉnh cầu lãnh thọ giáo pháp”. Đây chính là điều thứ 6 trong “Bát kỉnh pháp” mà đức Phật chế định cho Ni đoàn thọ lãnh. Tăng đoàn được thành lập trước Ni đoàn 8 năm, đoàn thể Tăng già có rất nhiều vị đệ tử của Đức Phật là những bậc thượng thủ đã chứng quả A-la-hán, có đủ uy đức để chỉ dạy chư Ni, chư Tăng phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho Ni giới. Với ý nghĩa trên, nếu đại giới đàn được tổ chức chư Ni phải tuân thủ luật Bát kỉnh đến cầu thỉnh đại Tăng giáo giới. Đây là nét truyền thống đặc trưng của giáo đoàn Ni từ thời đức Thánh mẫu Đại Ái Đạo Kiều đàm di còn tại thế.

Thông qua ý nghĩa trên tại Giới đàn Tăng chùa Lưỡng Xuyên, NT. Thích Nữ Như Thiền – Đàn đầu hòa thượng Tỳ kheo Ni đại diện Hội đồng Thập sư Ni tác bạch 3 lần ngưỡng cầu xin phép cho giới tử Ni được vào giới trường lãnh thọ Chánh pháp với Đại Tăng.

Trước Hội đồng Thập sư Tăng, Hội đồng Thập sư Ni tác bạch cầu thọ Chánh pháp cho các giới tử. Trước lời thỉnh cầu, Hòa Thượng Yết Ma A Xà Lê – Thượng Huệ hạ Thông đã tùy thuận hứa khả chấp nhận lời thỉnh cầu của giới sư Ni và quang lâm giới trường thực hiện nghi thức Chánh pháp yết-ma cho các giới tử Ni.

PSO 

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!