Chủ Nhật, 2 Tháng Tư 2023
TIN TỨC Tin trong & ngoài nước TPHCM: Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM triển khai Nghị quyết Đại...

TPHCM: Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc và TPHCM tại Trường hạ Tổ đình Ngọc Phương

Tịnh xá Ngọc Phương: 498/1 Lê Quang Định, Phường 1, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chiều 27/7/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã thông tin triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Đại hội Đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ XI (2021 – 2026) tại Trường hạ Tổ đình Ngọc Phương (498/1 Lê Quang Định, phường 1, Q. Gò Vấp).

Bà Trịnh Thị Thanh – Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố đã giới thiệu đến quý Ni Trưởng, Ni sư trong Ban Chức sự hạ trường và Chư Tôn đức Ni hạ sinh những kết quả nổi bật phong trào phụ nữ và hoạt động Hội thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 với thông tin về kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc và thành phố Hồ Chí Minh vừa qua.

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (2022 – 2027) đã bầu ra 155/163 Ủy viên Ban chấp hành, 31 Ủy viên Đoàn Chủ tịch; lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam gồm 05 chị: (1) Chị Hà Thị Nga – Chủ tịch, (2) Chị Tôn Ngọc Hạnh – Phó Chủ tịch, (3) Chị Nguyễn Thị Minh Hương – Phó Chủ tịch, (4) Chị Đỗ Thị Thu Thảo – Phó Chủ tịch, (5) Chị Trần Lan Phương – Phó Chủ tịch.

* Đại hội đã xác định trong 5 năm tới tập trung phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước thực hiện:

– Phong trào thi đua: “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

– Cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch;”

– 02 Khâu đột phá: (1) Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin; (2) Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh;

– 03 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Nhiệm vụ 1 sẽ tập trung các nội dung và giải pháp chủ yếu nhằm Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. (2) Nhiệm vụ 2 sẽ tập trung các nội dung và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện chức năng, chú trọng giám sát, phản biện xã hội và vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. (3) Nhiệm vụ 03 sẽ tập trung các nội dung và giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế.

– 08 chỉ tiêu cơ bản: (1) Hằng năm, mỗi cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất 01 loại hình hoạt động. (2) Hằng năm giúp 33.500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 17.000 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh; (3) Đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Hội hỗ trợ 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về được phát hiện tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội. (4) Hằng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ thêm 05 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc “gia đình 5 có , 3 sạch”, phấn đấu cả nước giúp được thêm 55.000 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí; mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. (5) Đến cuối nhiệm kỳ, tăng thêm 800.000 hội viên; phấn đấu 100% cơ sở Hội tập hợp được trên 60% phụ nữ có mặt tại địa bàn. (6) Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 100% chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội. (7) Hằng năm, Hội LHPN cấp trung ương và cấp tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 01 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 01 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội; mỗi Hội LHPN cấp huyện, cấp xã giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý ít nhất 01 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền. (8) Đến cuối nhiệm kỳ, Hội LHPN cấp trung ương đề xuất thành công ít nhất 05 chính sách, đề án; Hội LHPN cấp tỉnh đề xuất thành công ít nhất 01 chính sách, đề án liên quan đến phụ nữ. Sau Đại hội, Hội LHPN Việt Nam đang tích cực triển khai Nghị quyết trong các cấp Hội, xây dựng và thực hiện các giải pháp, triển khai các hoạt động, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ XI (2021 – 2026) bầu ra 65 ủy viên Ban Chấp hành, 21 UV Ban Thường vụ; lãnh đạo Hội LHPN TPHCM hiện nay có các chị: (1) Chị Nguyễn Trần Phượng Trân – Chủ tịch (2) Chị Lâm Thị Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch (3) Chị Trần Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch (4) Chị Trịnh Thị Thanh – Phó Chủ tịch.

Đại hội nhiệm kỳ mới xác định mục tiêu, phương hướng cụ thể: Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình của phụ nữ thành phố. Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội, huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội và vận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để triển khai phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, tất cả vì sự phát triển của phụ nữ, vì hạnh phúc của Nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân thành phố phấn đấu đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, thành phố dịch vụ công nghiệp theo hướng hiện đại, …

Ban Chấp hành Hội LHPN Thành phố chủ động, sáng tạo xây dựng những giải pháp phù hợp, khả thi, quyết tâm hoàn thành 11 chỉ tiêu chủ yếu, 5 công trình trọng điểm, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, mà Đại hội đại hội đại biểu TPHCM lần thứ XI (2021 – 2026) đã đề ra. Cụ thể:

– Phong trào thi đua: “Xây dựng người phụ nữ Tp.HCM đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, … Hưởng ứng phong trào thi đua do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.
– Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”
– Hai khâu đột phá: (1) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội, hỗ trợ phụ nữ tham gia tiếp cận chuyển đổi số vì sự phát triển bền vững; (2) Đồng hành xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh; tổ chức Hội hoạt động hiệu quả.
– 3 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. (2) Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. (3) Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế.
– Năm công trình trọng điểm: (1) Xây dựng Cổng thông tin điện tử Hội LHPN TpHCM. (2) Xây dựng, thực hiện Đề án hỗ trợ vốn cho phụ nữ khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế giai đoạn 2021 – 2026. (3) Thực hiện Chương trình “Vòng tay yêu thương” hỗ trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi do COVID-19. (4) Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học Vai trò của phụ nữ TpHCM góp phần giữ gìn, vun đắp và xây dựng gia đình hạnh phúc. (5) Tiếp tục xây dựng mới Nhà Văn hóa Phụ nữ TpHCM (Cơ sở 1, 188 – 192 – 194 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3).
– 11 chỉ tiêu: (1) Hằng năm, mỗi cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất 01 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe. (2) 100% cơ sở Hội xây dựng Tổ Dư luận xã hội tại cơ sở nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác nắm tình hình, dư luận xã hội trong hội viên, phụ nữ. (3) Trong nhiệm kỳ phấn đấu có 50.000 nam, nữ trong độ tuổi kết hôn tham gia các lớp tìm hiểu kiến thức tiền hôn nhân. (4) Hàng năm, vận động, hỗ trợ thêm 3.200 hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”; mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện 01 công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Trong nhiệm kỳ xây dựng ít nhất 50 mái ấm tình thương tại các địa phương khó khăn có nhu cầu. (5) Hàng năm mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 10 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ giúp được 15.000 hộ. (6) Hàng năm, hỗ trợ nâng cao năng lực cho 300 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh; đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 200 doanh nghiệp và 05 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý. (7) Đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Hội hỗ trợ 100% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về được phát hiện tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội. (8) Hàng năm, Hội LHPN thành phố chủ trì giám sát ít nhất 02 chính sách và phản biện xã hội, góp ý ít nhất 01 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội; Hội LHPN TP Thủ Đức, quận, huyện và Hội LHPN phường, xã, thị trấn: mỗi đơn vị giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý ít nhất 01 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền. Đến cuối nhiệm kỳ, Hội LHPN TP đề xuất thành công ít nhất 01 chính sách, đề án liên quan đến phụ nữ.  (9) Đến cuối nhiệm kỳ tăng ít nhất 60.000 hội viên trên địa bàn dân cư; mỗi cơ sở Hội có giải pháp duy trì, nâng chất ít nhất 01 mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù, khó tập hợp ở địa phương. (10) Cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo quy định, sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 100% chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội. (11) Hàng năm phấn đấu giới thiệu tăng từ 10% trở lên hội viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu có 20% hội viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Tại buổi báo cáo, bà Trịnh Thị Thanh- Phó chủ tịch Hội LHPN TP, cũng đã ghi nhận và trân trọng những đóng góp của Ni giới Hệ phái Khất sĩ cho phong trào phụ nữ thành phố và hoạt động Hội, nhất là công tác xã hội từ thiện, luôn đồng hành cùng Hội LHPN các cấp trong công tác chăm lo cho trẻ em, hội viên phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19, với những đóng góp thiết thực, hiệu quả, quý chư ni đã chung tay cùng thành phố kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

Bà Trịnh Thị Thanh cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, quý chư Ni Hệ phái Khất sỹ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội LHPN các cấp, tích cực tham gia phong trào phụ nữ và hoạt động Hội với nhiều hoạt động phù hợp như công tác xã hội từ thiện, phong trào tự rèn luyện; trong quý nữ tu với 3 tiêu chí (phẩm hạnh, nâng cao trình độ-tri thức và về sức khỏe)…

Ban Truyền thông NGKS 

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!