TP.HCM:
Phiên trù bị Đại hội Phật giáo TP lần thứ IX

866

Sáng nay, 6-11, tại Việt Nam Quốc Tự (P.12, Q.10), đã trang trọng diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo TP lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022. 

Đại biểu Ni

Quang lâm tham dự có HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP, Phó ban Thường trực Ban Tổ chức; HT.Thích Minh Thông, Phó ban kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội; TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Huệ Thông, Ủy viên Thư ký HĐTS; chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, đại biểu là Thường trực BTS GHPGVN 24 quận, huyện, 12 ban chuyên môn…

Đại diện các cơ quan TP có các ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP; Đỗ Trung Tín, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP; Phạm Quang Đồng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP; Nguyễn Văn Đẳng, Phó Phòng ANXH – Công an TP…

Phát biểu phiên trù bị Đại hội, HT.Thích Trí Quảng khẳng định, trong nhiệm kỳ VIII (2012-2017), Phật giáo TP đạt được những thành tựu Phật sự nổi bật, đáng biểu dương với sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền, các cơ quan, ban, ngành thành phố. Qua đó, Phật giáo TP đã xây dựng thành tựu Việt Nam Quốc Tự, đang thi công Bát Bửu Phật Đài và một số Phật sự quan trọng khác.

“Để đánh dấu một nhiệm kỳ, Đại hội sẽ lắng nghe những báo cáo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII và góp ý của đại biểu xây dựng chương trình hoạt động Phật sự BTS Phật giáo TP (nhiệm kỳ 2017-2022) để trình Đại hội chính thức ngày mai. Đại hội lần này, đại biểu sẽ chọn các ứng viên giới thiệu vào BTS GHPGVN TP (nhiệm kỳ 2017-2022) với tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu là Thường trực BTS GHPGVN TP, BTS GHPGVN 24 quận, huyện, các ban trực thuộc. Tôi tin tưởng vào trí tuệ tập thể, sẽ có những quyết định chính xác nhất để đề cử nhân sự BTS GHPGVN TP và sẽ trình vào Đại hội chính thức vào ngày mai”, Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức Đại hội nhấn mạnh.

Tại phiên Đại hội trù bị, TT.Thích Thiện Quý, Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo báo cáo công tác Phật sự của Phật giáo TP nhiệm kỳ 2012-2017.

Theo đó, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP đã thực hiện nhiều công tác tổ chức như: kiện toàn nhân sự BTS Phật giáo 24 quận huyện, 12 ban chuyên môn trực thuộc; hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử toàn TP thực hiện các thông tư, hướng dẫn của TƯGH, chính sách pháp luật của nhà nước.

BTS GHPGVN TP hướng dẫn tổ chức 23/24 BTS Phật giáo quận huyện tổ chức thành công Đại hội Phật giáo cấp quận huyện, kết hợp các ban chuyên môn trực thuộc tổ chức 2 Đại giới đàn Trí Đức, Quảng Đức, tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì (3 năm liên tiếp), tổ chức cho Tăng Ni học giới luật, nghi lễ thiền môn; mỗi năm đều triển khai công tác An cư kiết hạ; tổ chức khóa cấm túc 10 ngày cho chư tôn đức lãnh đạo TP; thống kê Tăng Ni tự viện toàn thành phố…

Tại phiên Đại hội trù bị, TT.Thích Thiện Quý, Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo báo cáo công tác Phật sự của Phật giáo TP nhiệm kỳ 2012-2017.

Theo đó, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP đã thực hiện nhiều công tác tổ chức như: kiện toàn nhân sự BTS Phật giáo 24 quận huyện, 12 ban chuyên môn trực thuộc; hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử toàn TP thực hiện các thông tư, hướng dẫn của TƯGH, chính sách pháp luật của nhà nước.

BTS GHPGVN TP hướng dẫn tổ chức 23/24 BTS Phật giáo quận huyện tổ chức thành công Đại hội Phật giáo cấp quận huyện, kết hợp các ban chuyên môn trực thuộc tổ chức 2 Đại giới đàn Trí Đức, Quảng Đức, tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì (3 năm liên tiếp), tổ chức cho Tăng Ni học giới luật, nghi lễ thiền môn; mỗi năm đều triển khai công tác An cư kiết hạ; tổ chức khóa cấm túc 10 ngày cho chư tôn đức lãnh đạo TP; thống kê Tăng Ni tự viện toàn thành phố…

Tiếp đó, TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP, Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo chương trình hoạt động Phật sự của Phật giáo TP (nhiệm kỳ 2017-2022) gồm 8 điểm; Chương trình hoạt động Phật sự cụ thể trong nhiệm kỳ tới của 12 ban chuyên môn trực thuộc.

Thay mặt chủ tọa đoàn, HT.Thích Trí Quảng lấy ý kiến của đại biểu, thống nhất thông qua báo cáo hoạt động Phật sự của Phật giáo TP nhiệm kỳ VIII (2012-2017) và chương trình hoạt động Phật sự của Phật giáo TP (nhiệm kỳ 2017-2022).

Nhằm đóng góp ý kiến xây dựng trên cơ sở các bài tham luận của đại biểu, HT.Thích Minh Thông, Phó ban kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo TP trình bày tham luận một số vấn đề về Tăng sự đang hiện hữu trong sinh hoạt tu học của Tăng Ni; TT.Thích Nhật Hỷ, Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp Phật giáo TP trình bày tham luận với chủ đề: “Truyền thống và định hướng hoằng pháp của GHPGVN”.

TT.Thích Giác Trí, Phó ban kiêm Thư ký Ban Giáo dục Tăng Ni Phật giáo TP với tham luận: “Phật pháp, con đường và giáo dục lý tưởng”; HT.Thích Chơn Không, Q.Trưởng ban HDPT Phật giáo TP với “Tiêu chí Phật hóa gia đình”; HT.Thích Thiện Bảo, Trưởng ban Thông tin – Truyền thông Phật giáo TP với “Vai trò người phát ngôn của Giáo hội”; HT.Thích Thiện Lạc, Trưởng BTS GHPGVN H.Bình Chánh với “Đạo Phật với dân tộc Việt Nam”.

Thay mặt TƯGH, TT.Thích Thiện Thống ghi nhận 6/11 ý kiến đóng góp trong tham luận được các đại biểu đại diện các ban chuyên môn trực thuộc BTS GHPGVN TP đọc tại Đại hội trù bị và sẽ nghiên cứu, đưa những vấn đề phù hợp vào các thông tư, hướng dẫn, chương trình hoạt động của HĐTS GHPGVN trong thời gian tới.

Chiều nay, Đại hội trù bị tiếp tục với chương trình: cung thỉnh Ban chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội; Thông qua danh sách và số lượng đại biểu tham dự Đại hội; giới thiệu nhân sự dự kiến của BTS GHPGVN TP nhiệm kỳ 2017-2022…

H.Diệu – Ảnh: Bảo Toàn
theo Giác Ngộ Online