Thứ Ba, 4 Tháng Mười 2022
Giáo dục Tin giáo dục TP. HCM: Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh Ni giới Hệ phái Khất...

TP. HCM: Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ VI – Bảy ngày tu học

Trước khi mãn khóa An cư Kiết hạ, tuần lễ cuối cùng được Ban Tổ chức Trường hạ mở Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh theo truyền thống Hệ phái Khất sĩ cho hàng xuất gia buổi đầu (trong đó có các Ni trẻ cũng có vị lớn tuổi và các tân Tỳ kheo 5 hạ). Khóa tu bắt đầu từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 7 âm lịch. Hàng xuất gia ban sơ, trước khi thọ giới cần phải được hướng dẫn thuần thục cách đắp y, mang bát khất thực. Pháp tu, Pháp học căn bản cũng được Ban Tổ chức hướng dẫn, dìu dắt một cách tỉ mỉ về cách thức thiền tọa, thiền hành và quan trọng nhất là được hướng dẫn về oai nghi tế hạnh của người xuất gia để trở thành một vị Khất sĩ trong tương lai.

Lớp bồi dưỡng đạo hạnh được tu học với thời khóa như sau:

 

– Buổi khuya  03:20 Thức chúng

03: 40 đại chúng tập trung tụng kinh “Sám hối lục căn” trên chánh điện.

04: 30 – 05:15  :  Thiền  tọa

05: 20 – 05:40  :  Chấp tác

06: 00 – 06:30  :  Điểm tâm

– Buổi sáng   06:45 – 07:30  :  Thiền hành

07:30 – 09:30  :  Học Pháp

09:45 – 10:30 : Hướng dẫn cách đắp y, mang bát và khất thực

10:45 – 11:30  :  Thọ trai

12:00  :  Chỉ tịnh

– Buổi chiều  13:30 – 14:00  :  Thiền hành

14:00 – 16:00  :  Học pháp

16.15 – 17.00  :  Thiền tọa

–  Buổi tối   18:15 – 19:00  :  Tụng kinh

19: 00 – 19:30  :  Thiền hành

19: 30 – 21:00  :   Chư Ni tự ôn bài

21: 30  :   Chỉ tịnh

Mỗi ngày chư Ni được học pháp với các môn như: Chơn lý Tổ sư Minh Đăng Quang, Tông chỉ và tổ chức Hệ phái Khất sĩ, Luật nghi khất sĩ, Ý nghĩa xuất gia và cứu cánh đời sống phạm hạnh, Thiền, Giáo lý Phật giáo căn bản. Đang còn trong những ngày An cư, nên một số chư hành giả An cư cũng cùng tham dự khoá tu.

Thời học pháp từ 7:30 – 9:30 và 14:00 – 16:00 đại chúng theo lịch giảng dạy với các vị Giáo thọ sư.

– Ngày thứ nhất, 29/7/2022 (mùng 1/7/Nhâm Dần) Ni sư Tín Liên giảng dạy môn  “THIỀN HỌC” và hướng dẫn thiền tập.

Ngày thứ hai, 30/7/2022 (mùng 2/7/Nhâm Dần) Sư cô Thảo Liên giảng về “CÁC GIAI ĐOẠN TRUYỀN THỪA GIÁO ĐIỂN PHẬT GIÁO”.

Ngày thứ ba, 31/7/2022 (mùng 3/7/Nhâm Dần) Ni trưởng Gương Liên giảng 2 buổi về “Ý NGHĨA XUẤT GIA VÀ CỨU CÁNH ĐỜI SỐNG PHẠM HẠNH”.

Ngày thứ tư, 01/8/2022 (mùng 4/7/Nhâm Dần) Ni sư Tuệ Liên giảng dạy 2 buổi về “HỆ PHÁI KHẤT SĨ – TÔNG CHỈ VÀ TỔ CHỨC HỆ PHÁI”.

 Ngày thứ 5, 02/8/2022 (mùng 5/7/Nhâm Dần) Ni trưởng Xuân Liên giảng 2 buổi về “LUẬT NGHI KHẤT SĨ”.

Ngày thứ 6, 3/8/2022 (mùng 6/7/Nhâm Dần) Ni sư Nguyện Liên giảng đề tài “TÌM HIỂU CHƠN LÝ TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG”.

Ngày thứ bảy, 04/8/2022 (mùng 7/7/Nhâm Dần) Sư cô Hạnh Liên giảng về chủ đề “SỰ HÌNH THÀNH GIÁO ĐIỂN PHẬT GIÁO”.

Vào 09:45 – 10:30,  Ban Quản chúng – Ni sư Bảo  Liên, Ni sư Nga Liên và Ni sư Nguyên Liên hướng dẫn cách đắp y, mang bát và khất thực trong khuôn viên quanh Tịnh xá.

Một ngày, đại chúng khóa có 2 thời thiền tọa  và 2 thời thiền hành tập trung tại chánh điện khung giờ là: 4g30 – 5:15; 16:15 – 17:00 theo sự giảng dạy Ni sư Tín Liên.

Ni sư Nga Liên và Ni sư Nguyên Liên – Ban Quản chúng hướng dẫn đại chúng pháp thiền hành: “Hành thiền tâm theo dõi 3 tiến trình (dở – bước – đạp) trong khi bước đi. Hành giả đặt tâm trên mỗi tiến trình để ghi nhận mọi chuyển động trong từng bước chân.

Thời tu cuối ngày là thời kinh tụng tối, toàn chúng Trường hạ và Phật tử tham gia tụng các bài kinh kệ trong Tinh Hoa Bí Yếu Kinh.

Trong Khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 6 tổ chức tại Trường hạ Ngọc Phương, các hành giả Tập sự, Sa-di-ni và Thức-xoa đã thuần thục dần các thời khóa tu tập, có chánh niệm hơn trong oai nghi. Một ngày khép lại, hành giả huân tu càng thêm thuần thục pháp của hàng xuất gia buổi đầu và hiện rõ từng ngày một sự bình an và tỉnh giác trong sáu thời.

Ban Truyền thông NGKS

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!