Thứ Sáu, 17 Tháng Năm 2024
TIN TỨCTP. HCM: Khai mạc lớp Bồi dưỡng Luật tạng và Nghi thức...

TP. HCM: Khai mạc lớp Bồi dưỡng Luật tạng và Nghi thức Thiền môn do Phân ban Ni giới Trung ương tổ chức

Sáng ngày 24/ 4/ 2023 (nhằm ngày 5 tháng 3 năm Quý Mão), Phân ban Ni giới (PBNG) Trung ương tổ chức khai mạc và giảng dạy về nghi thức Truyền giới cho chư Ni các tỉnh thành tại chùa Vĩnh Nghiêm (số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM).Quang lâm tham dự có sự hiện diện của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện – Chứng minh PBNG Trung ương; Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương – Uỷ viên Thường trực HĐTS, Trưởng PBNG Trung ương; chư Tôn đức Ni Thường trực PBNG Trung ương cùng quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni đại diện PBNG các tỉnh thành trong cả nước.Đây là khóa Bồi dưỡng Luật tạng chuyên đề về “Các pháp Yết-ma và Nghi thức Thiền môn” nhằm thống nhất cách thức Truyền giới cho chư Ni tại các tỉnh thành trên đất nước Việt Nam, do Đại lão Hòa thượng Thích Minh Thông – Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN, Cố vấn Ban Tăng sự Trung ương giảng dạy.

Tại buổi thuyết giảng Hòa thượng giải thích các đề mục trong quyển Giới đàn theo tinh thần Luật tạng, do Trí Tánh soạn tập và quyển Việt Nam Truyền giới Chánh phạm do Giới đài viện chùa Huệ Nghiêm biên soạn. Trong đó 10 yếu tố quan trọng để thành tựu yết-ma truyền giới gồm: Tự nhiên đắc giới, Kiến đế đắc giới, Thiện lai Tỳ kheo, Do xác nhận Đức Phật là Đại sư, Do khéo trả lời, Do thọ Bát kỉnh pháp, Do gửi đại diện, Năm người trì luật, Mười người trì luật, Tam ngữ đắc giới. Ngày nay chỉ có Năm người trì luật và Mười người trì luật là đúng pháp, gọi chung là Bạch tứ Yết-ma; các trường hợp khác chỉ thời Đức Phật mới có. Nhưng yết-ma thành tựu cần hội đủ bốn yếu tố: Giới thành tựu, Sự thành tựu, Tăng thành tựu và Yết-ma thành tựu.

Hòa thượng cũng giải thích danh xưng, chức năng của vị Giới sư: Tuyên luật sư, Đắc giới Hòa thượng, Yết-ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê, Tôn chứng Tăng-già, Dẫn thỉnh sư, Giám đàn sư, Khai đường Hòa thượng, Sám chủ sư, Kinh sư, Công văn sư. Nhân duyên thành tựu việc thọ giới: Người thọ giới, cảnh thọ giới, phát tâm cầu giới, tâm cảnh tương ưng, sự thành tựu. Người thọ giới Tỳ kheo, Ty kheo Ni: Chỉ có loài người, đầy đủ các căn, thân thanh tịnh, đầy đủ các tướng xuất gia, đã được một phần giới pháp. Cảnh thọ giới: Kết giới thành tựu, Tăng là tập thể Bỉnh pháp, Túc số đủ như pháp, Túc số đủ như pháp, Trong cương giới Tăng hòa hợp, Bạch tứ yết-ma như pháp, Tư cụ đầy đủ.

Hòa thượng giải thích về 13 già nạn của Giới tử và một số vấn đề bất cập khi Truyền giới của Giới sư, đồng thời Ngài đưa ra những định hướng nhằm cải thiện những bất cập khi truyền giới; mô hình Đại giới đàn truyền giới lý tưởng.

Hình ảnh tại buổi lễ: Tiểu Bối

Tin khác

Cùng chuyên mục