Thứ Ba, 4 Tháng Mười 2022
Giáo dục Tin giáo dục TP.HCM: Khai mạc Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 6 tại...

TP.HCM: Khai mạc Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 6 tại Trường hạ Ngọc Phương

Tịnh xá Ngọc Phương: 498/1 Lê Quang Định, Phường 1, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiếp nối từ những thành tựu của Khóa tu trước, sáng ngày 30/7/2022 (nhằm 01/7/Nhâm Dần), Ni giới Hệ phái Khất sĩ chính thức khai mạc Khóa Tu Bồi dưỡng Đạo hạnh dành cho tân Tỳ kheo, Thức xoa, Sa di và Tập sự tại Trường hạ Tổ đình Ngọc Phương (498/1 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Đây là Khóa tu lần thứ 6 của Ni giới Hệ phái tổ chức. Thời gian 7 ngày (từ ngày 30/7/2022 – 04/8/2022), mục đích nhằm nâng cao phẩm hạnh người xuất gia, bồi dưỡng cho các khóa sinh, giới tử chuẩn bị đăng đàn thọ giới pháp được đầy đủ đạo hạnh, thanh tịnh, trang nghiêm.

Ni trưởng Tân Liên – Đương kim Trưởng Ni giới HPKS ban đạo từ

Tham dự buổi lễ có sự chứng minh của Ni trưởng Tân Liên – Đương kim Trưởng Ni giới HPKS Việt Nam, Viện chủ TX. Ngọc Quang, Gò Công; NT. Chiêu Liên – Phó Ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì TX. Ngọc Khánh, Long Khánh; NT. Viên Liên – Phó Ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Tổ đình TX. Ngọc Phương; NT. Tố Liên – Giáo phẩm Thường trực Ni giới HPKS, Cố vấn Ban quản trị Tổ đình Ngọc Phương; NT. Hiếu Liên – Giáo phẩm Thường trực NGHPKS, Viện chủ TX. Ngọc Long, TX. Ngọc Phú, Đồng Nai; Chư Tôn đức Trụ trì các miền Tịnh xá cùng quý Ni sư, Sư cô Ban giáo thọ, Ban quản chúng…

Sau phần tuyên bố lý do, Ni sư Tuệ Liên đại diện Ban Thư ký đọc danh sách khóa sinh và cung tuyên danh sách Ban Tổ chức:

Chứng minh:

NT. Tân Liên
NT. Chiêu Liên

– Trưởng Ban TC: NT .Viên Liên
– Phó Ban TC : NT. Tuấn Liên, NS. Tín Liên, NS. Hòa Liên (NP)
– Giáo thọ: quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô theo lịch giảng

– Ban Thư ký kiêm Điều phối: NS. Phụng Liên, NS. Tuệ Liên, SC. Nghiêm Liên (BMT)
– Ban Quản Chúng:
· Điều hành chung: NT. Minh Liên, NT. Khiết Liên, NS. Lệ Liên.
· Chúng Tỳ kheo ni: NS. Nga Liên, NS. Bảo Liên, NS. Nguyên Liên (ĐN).
· Chúng Thức xoa: NS. Dung Liên, SC. Hà Liên, SC. Triệu Liên, SC. Trang Liên (Kỳ Hoàn).
· Chúng Sa Di ni: SC. Hòa Liên (GV), SC. Hạnh Liên, SC. Thảo Liên (BT)
· Chúng Tập sự: SC. Ngân Liên, SC. Thảo Liên (CC4), SC. Huy Liên (GC)

Giáo thọ

1. Ni trưởng Gương Liên
2. Ni trưởng Xuân Liên
3. Ni sư Tín Liên
4. Ni sư Nguyện Liên
5. Ni sư Tuệ Liên
6. Sư cô Hạnh Liên
7. Sư cô Thảo Liên

2. Các môn học

1. Chơn lý Tổ sư Minh Đăng Quang
2. Hệ phái Khất Sĩ – Tông chỉ và tổ chức Hệ phái
3. Luật nghi khất sĩ
4. Ý nghĩa xuất gia và cứu cánh đời sống phạm hạnh
5. Thiền
6. Giáo lý Phật giáo

LỊCH GIẢNG KHÓA TU BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH LẦN 6

 

Ngày Sáng 7:30 – 9:30 9:45 – 10:30 Chiều 14:00 – 16:00
Mùng 1.7 (29/7/2022)
Thứ Sáu
THIỀN – NS.TÍN LIÊN Thực tập cách đắp y,  mang bát và khất thực (trong khuôn viên TX) THIỀN TẬP
Mùng 2.7 (30/7/2022)
Thứ Bảy
THIỀN TẬP CÁC GIAI ĐOẠN TRUYỀN THỪA GIÁO ĐIỂN PHẬT GIÁO
SC. THẢO LIÊN
Mùng 3.7 (31/7/2022)
Chủ Nhật
Ý NGHĨA XUẤT GIA VÀ CỨU CÁNH ĐỜI SỐNG PHẠM HẠNH

NT. GƯƠNG LIÊN

NT. GƯƠNG LIÊN
(tiếp theo)
Mùng 4.7 (1/8/2022)
Thứ Hai
HỆ PHÁI KHẤT SĨ – TÔNG CHỈ VÀ TỔ CHỨC HỆ PHÁI
NS. TUỆ LIÊN
NS. TUỆ LIÊN

(tiếp theo)

Mùng 5.7 (2.8.2022)
Thứ Ba
LUẬT NGHI KHẤT SĨ
NT. XUÂN LIÊN
NT. XUÂN LIÊN (tiếp theo)
Mùng 6.7 (3.8.2022)
Thứ Tư
THIỀN – NS. TÍN LIÊN TÌM HIỂU CHƠN LÝ TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG
NS. NGUYỆN LIÊN
Mùng 7.7 (4.8.2022)
Thứ Năm
THIỀN TẬP SỰ HÌNH THÀNH GIÁO ĐIỂN PHẬT GIÁO

SC. HẠNH LIÊN

 

                        THỜI KHÓA TU TẬP
KHOÁ TU BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH NGHPKS LẦN 6
         Từ mùng 1/7al đến mùng 7/7al ( 30.07.2022 – 04.08.2022)

Buổi khuya
03: 40 : Thức chúng
04: 00 – 04: 30 : Tụng kinh (Di Giáo, Quy Sơn, Kệ Chơn Lý)
04: 30 – 05: 15 : Thiền tọa
05: 20 – 05: 50 : Chấp tác
06: 00 – 06: 30 : Điểm tâm
Buổi sáng
06:45 – 07:30 : Thiền hành
07:30 – 09:30 : Học Pháp
09:45 – 10:30 : Khất thực (trong khuôn viên Tịnh xá)
10:45 – 11:30 : Thọ trai
12:00 : Chỉ tịnh
Buổi chiều
13:30 – 14:00 : Thiền hành
14:00 – 16:00 : Học pháp
16.15 – 17.00 : Thiền tọa
Buổi tối
18: 15 – 19:00 : Tụng kinh (Kệ Trích Lục, Kinh Pháp Cú)
19: 00 – 19:30 : Thiền hành
19: 30 – 21:00 : Chư Ni tự ôn bài
21: 30 : Chỉ tịnh.

Ni trưởng Viên Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phương và chư hành giả, khóa sinh đảnh lễ dâng lên Ni trưởng Đương kim lời vấn an sức khỏe

Sau lời đạo từ của Ni trưởng chứng minh, quý Ni trưởng và toàn thể đại chúng hướng về Đức Phật Bổn Sư dâng hương cúng dường, thực hiện nghi thức truyền thống của Hệ phái để cầu nguyện cho khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh được thành tựu viên mãn.

Ban Truyền thông NGKS

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!