TP.HCM: Kế hoạch An cư kiết hạ PL.2562

677
Lễ tác pháp an cư PL.2561 tại Việt Nam Quốc Tự – Ảnh: Bảo Toàn

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM ấn ký Kế hoạch số 103/KH.BTS, ngày 3-4-2018 về tổ chức An cư kiết hạ PL.2562 của GHPGVN TP.HCM.

Kế hoạch gởi đến chư tôn đức BTS GHPGVN, BTS GHPGVN 24 quận/huyện, Hội đồng Điều hành HVPGVN, Ban Điều hành lớp Cao/Trung cấp giảng sư, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học, Ban Chủ nhiệm các Lớp Sơ cấp Phật học, chư tôn đức Tăng  Ni trụ trì các tự viện TP.HCM. 

Theo đó, căn cứ Tỳ-Ni Luật tạng, hàng năm vào 3 tháng mùa mưa, Tăng Ni phải tập trung về một trú xứ nhất định để kiết giới an cư nhằm thúc liễm thân tâm, tu tập và trau dồi Giới – Định – Tuệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

Căn cứ Thông bạch số 086/TB.HĐTS, ngày 23-3-2018, của Ban Tăng sự Trung ương  GHPGVN về việc tổ chức An cư kiết hạ PL.2562; Thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội IX và chương trình hoạt động Phật sự năm 2018 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hồ Chí Minh; Thực hiện tinh thần phiên họp của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về việc triển khai công tác tổ chức An cư kiết hạ PL.2562 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hồ Chí Minh.

PL.2562 tại TP.Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

I. Ban Chứng minh

HT.Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM; HT.Thích Viên Giác, Ủy viên Thường trực HĐCM; HT.Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực HĐCM; HT.Thích Viên Minh, Ủy viên Thường trực HĐCM; HT.Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực HĐCM; HT.Thích Từ Thông, Thành viên HĐCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, Thành viên HĐCM; HT.Thích Minh Cảnh, Thành viên HĐCM; HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM; HT.Thích Minh Chơn, Thành viên HĐCM; HT.Thích Giác Hà, thành viên HĐCM; HT.Thích Thanh Sơn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

II.Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ

*Trưởng ban:  HT.Thích Trí Quảng.

*Phó ban: HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Minh Thông, HT.Thích Thiện Đức, HT.Thích Huệ Văn, HT.Thích Nhựt Ấn, TT.Thích Lệ Trang, TT.Thích Thanh Phong, TT.Thích Thiện Quý, NT.Thích nữ Như Châu (phụ trách Ni giới).

*Ủy viên: T.Thích Giác Pháp (phụ trách Hệ phái Khất sĩ), HT.Thích Minh Giác, HT.Danh Lung, HT.Thích Chơn Không, HT.Thích Hiển Đức, HT.Thích Huệ Công, TT.Thích Nhật Hỷ, TT.Thích Trí Chơn, TT.Thích Giác Trí, TT.Thích Nhật Từ, TT.Thích Truyền Cường, TT.Thích Giác Hiệp, ĐĐ.Thích Tâm Hải, chư tôn đức Trưởng ban Trị sự 24 Q/H.

*Ban Thư ký: HT.Thích Hạnh Ngộ, TT.Thích Thiện Quý, TT.Thích Quang Thạnh, ĐĐ.Thích Trung Nguyện.

Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ (BCĐ-ACKH) thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức An cư, nội dung tu học và giảng dạy tại các Trường hạ, đồng thời làm cố vấn tinh thần, động viên Ban Tổ chức An cư kiết hạ 24 quận/huyện và Tăng Ni hành giả các trường hạ trong toàn thành phố.

III. Ban Giảng huấn

Ban Tăng sự, Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ phối hợp chọn nhân sự có đầy đủ đạo phong – đạo hạnh, kinh nghiệm tu học và khả năng giảng dạy, sau đó trình BCĐ-ACKH xem xét và thông qua. Tất cả nội dung giảng dạy phải thống nhất theo chương trình chung.

Ban Tổ chức các trường hạ tập trung hoặc tại chỗ đều phải liên hệ Ban Giảng huấn của BCĐ-ACKH Phật giáo Thành phố để sắp xếp, cung thỉnh giảng sư cùng thống nhất chương trình giảng dạy đã được đề ra. Sau đó, Ban Tổ chức ACKH trình đơn xin phép lên BCĐ-ACKH xem xét và thông qua.

IV. Thời gian tổ chức An cư kiết hạ

Tổ chức an cư phải đủ 90 ngày theo Luật Phật chế định: Tùy theo tình hình thực tế, các quận/huyện có thể tổ chức ngày vào Hạ trong khoảng thời gian từ mùng 08 đến 16-4 ÂL và kết thúc từ mùng 08 đến 16-7ÂL, ngày vào hạ và mãn hạ phải đồng nhất.

Theo tinh thần Thông bạch 086/TB.HĐTS của Trung ương Giáo hội hướng dẫn thời gian an cư như sau:

1. Đối với Phật giáo Bắc tông và Hệ phái Khất sĩ, thời gian An cư bắt đầu vào ngày 16 tháng 4 ÂL, kết thúc vào ngày 16 tháng 7 ÂL.

2. Đối với Phật giáo Nam tông, thời gian An cư sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 6 ÂL, kết thúc vào ngày15 tháng 9 ÂL.

Trong thời gian cấm túc an cư, nếu hành giả an cư là trụ trì hay vì Phật sự tại trú xứ, Ban Chức sự hạ trường xem xét từng trường hợp cụ thể và quyết định cho bạch chúng để xin khất hạ, nhưng phải tập trung về hạ trường trước một đêm để sinh hoạt và tác pháp Tự tứ đúng ngày cùng đại chúng.

Trong mùa An cư, tất cả các Viện/Trường/Lớp Phật học tại TP.Hồ Chí Minh phải tạm ngưng sinh hoạt để Tăng Ni sinh tập trung tại một trú xứ hoặc trở về địa phương Kiết hạ an cư, thúc liễm thân tâm, tu bồi giới đức (ngoại trừ những khóa học bồi dưỡng chuyên biệt do Ban Trị sự PG TP.HCM tổ chức).

V. Các phương thức an cư:

Ban Chỉ đạo ACKH GHPGVN TP.HCM chỉ chứng nhận cho hai phương thức An cư như sau:

1. An cư tập trung

2. An cư tại chỗ (Tác pháp an cư, đối thú an cư, tâm niệm an cư).

Các trường hợp đặc biệt, tùy theo tình hình địa phương và ý kiến đề xuất của Ban Trị sự GHPGVN Q/H, BCĐ-ACKH GHPGVN thành phố sẽ xem xét.

Đối với Tăng Ni có các duyên sự đặc biệt (phục vụ công tác Giáo hội, nhứt Tăng nhứt tự, điều kiện sức khỏe) không thể an cư tập trung được, buộc phải Tâm niệm an cư, nhưng đến ngày Trưởng tịnh phải trở về trường hạ tập trung tại địa phương để Bố-tát; nếu tại địa phương không có trường hạ tập trung, Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện chọn một trú xứ thích hợp để Tăng Ni tập trung về Bố-tát (Tăng tại trú xứ Tăng, Ni tại trú xứ Ni).

Suốt 03 tháng an cư, tất cả hành giả tại các trường hạ không được phép đi học thêm hay tự ý xuất ngoại Đại giới, trừ trường hợp Tăng sai nhưng phải tuân thủ Luật Kiết hạ an cư (Trực đáo Trực hoàn).

Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện chính là Ban Tổ chức các trường hạ tập trung tại địa phương và cung cử Ban Chức sự của hạ trường và trình lên BCĐ-ACKH Phật giáo thành phố thông qua. Ban Chức sự hạ trường phải cấm túc tại Trường hạ trong suốt thời gian an cư theo Luật định.

Những trường hạ Ni tại các quận/huyện phải kết hợp với Phân ban Ni giới thành phố để thực hiện công tác quản lý theo tinh thần nêu trên.

1. An cư tập trung:

Ban Chỉ đạo ACKH GHPGVN TP.HCM ủy nhiệm quý Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện, tùy tình hình thực tế và khả năng tại địa phương, tổ chức các trường hạ và chịu trách nhiệm pháp lý với chính quyền địa phương cũng như BCĐ-ACKH PG TP.Hồ Chí Minh.

*Tùy theo nhu cầu thực tế tại địa phương, Ban Tổ chức ACKH tại Q/H đề xuất BCĐ ACKH Phật giáo thành phố về các phương thức tổ chức ACKH. Các trú xứ muốn tổ chức Hạ tập trung đều phải được BCĐ-ACKH Phật giáo thành phố kiểm tra và xác nhận đủ tiêu chuẩn mới được tổ chức trường hạ. Các Trường hạ Ni phải liên hệ Phân ban Ni giới Thành phố để được đồng thuận. (Tăng Ni phải an cư riêng biệtngười thậtsố thật…)

*Những đơn vị Phật giáo quận/huyện không đủ điều kiện tổ chức an cư, Ban Trị sự GHPGVN Q/H có trách nhiệm ký giấy giới thiệu Tăng Ni địa phương đến an cư tại các quận/huyện có trường hạ tập trung.

*Ban Chỉ đạo ACKH GHPGVN thành phố đề nghị các đơn vị Phật giáo địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho những trú xứ đã từng tổ chức thành công các trường hạ truyền thống rạng danh xưa nay, khôi phục tổ chức hạ trường tập trung cho đại chúng tu học. Tùy vào tình hình và khả năng thực tế, khuyến khích các tự viện có đủ điều kiện tổ chức an cư tập trung, không hạn chế số lượng hạ trường tại mỗi địa phương. BCĐ-ACKH Phật giáo thành phố chỉ xác nhận an cư tập trung cho chúng nội thiền, chúng ngoại giới chỉ được xác nhận an cư tại chỗ.

2. An cư tại chỗ

Những tự viện có Tăng Ni thường trú, tạm trú dài hạn hợp pháp (từ 04 vị Tỳ-kheo/Tỳ-kheo-Ni trở lên),không đủ điều kiện mở hạ tập trung thì có thể tổ chức an cư tại chỗ, nhưng phải xin phép Ban Trị sự GHPGVN Q/H và Ban Trị sự GHPGVN thành phố. Khi được các cấp Giáo hội chấp thuận mới được tổ chức an cư tại chỗ và được xem là hợp lệ. Các điểm an cư tại chỗ phải sinh hoạt theo chương trình của các trường hạ tập trung tại địa phương.

Mỗi nửa tháng, tất cả Hành giả an cư tại chỗ phải tập trung Bố-tát tại một trú xứ do Ban Trị sự GHPGVN địa phương quy định. BCĐ-ACKH Phật giáo thành phố sẽ căn cứ vào sự xác nhận của Ban Trị sự GHPGVN địa phương để cấp giấy chứng nhận an cư tại chỗ.

3.Điều kiện cần và đủ để an cư tại TP.HCM

a. Tăng Ni thường trú/tạm trú dài hạn (KT3) tại địa phương trong TP.HCM.

b. Tăng Ni ngoài thành phố có nguyện vọng an cư tập trung tại thành phố, phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh/thành (nơi Tăng Ni đang tu học) và hợp pháp về thủ tục đăng ký tạm vắng, tạm trú.

VI. Nội dung sinh hoạt và giảng dạy tại các trường hạ

Nội dung học tập, giảng dạy trong ba tháng hạ phải giữ theo truyền thống của các tòng lâm hạ trường gồm: Nghi lễ hành trì của Thiền giaKinh bộLuật bộLuận bộ. Thực hiện đầy đủ các thời khóa: Tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành… để thể hiện các oai nghi và hạnh nguyện trong sự tu tập, sinh hoạt hàng ngày và Bố tát mỗi tháng hai lần.

– Phần Kinh bộ, trích dạy một số bộ kinh từ căn bản đến nâng cao, thuần túy chuyên về kinh văn nhằm đáp ứng cho việc nghiên cứu tu tập, tránh hình thức giảng giải không có căn bản cụ thể.

– Phần Luật bộ, Luật thiền môn là căn bản, ngoài ra có thể triển khai thêm Hiến chương (được tu chỉnh lần VI), Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Luật tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định 92 và một số quy định của Pháp luật đối với Tôn giáo.

– Phần Luận bộ, cần triển khai thêm hình thức thực tập thuyết giảng, báo tường, thảo luận… để từ đó tìm ra những nhân tố mới trong thế hệ Tăng Ni trẻ.

Trong mùa an cư, việc chuyên tu là phần cốt yếu, kế đến là trao dồi giáo lý truyền thống. Tất cả các chương trình tu học đều phải được sự hòa hợp và đồng thuận cao trong hệ thống tổ chức.

VII. Thủ tục hành chính

–  Đơn xin phép mở hạ.

–  Danh sách Ban Tổ chức, Ban Chức sự và Ban Giảng huấn trường hạ.

–  Danh sách Tăng Ni an cư theo mẫu lý lịch trích ngang gồm: họ tên, pháp danh, ngày/tháng/năm và nơi sinh, giáo phẩm, giới phẩm, địa chỉ thường trú/tạm trú, chức vụ trong Giáo hội (nếu có), 02 ảnh 3×4 (chụp chính diện, nền trắng; chư Tăng Phật giáo Bắc tông áo tràng nâu (Tỳ-kheo), nhựt bình nâu (Sa-di); chư Ni PG Bắc tông áo tràng lam).

–  Chương trình sinh hoạt và nội dung các môn học.

Địa phương nào có tổ chức an cư, quý BTS GHPGVN Q/H nên tiến hành các thủ tục xin phép Chính quyền địa phương và Ban Trị sự GHPGVN Thành phố trước mùng 01-4 ÂL. Sau khi công tác tổ chức an cư đã ổn định, quý BTS GHPGVN Q/H tiến hành lập danh sách hành giả ACKH tập trung/tại chỗ gởi về văn phòng BAN TĂNG SỰ GHPGVN TP.HCM (Việt Nam Quốc tự, 242-244 đường 3/2, P.12, quận 10) để tổng hợp, kính trình Ban Chỉ đạo ACKH Phật giáo Thành phố xét duyệt, báo cáo kết quả ACKH lên Ban Tăng sự Trung ương (VP.2 TƯGH) và báo trình các Cơ quan chức năng liên hệ. Thời gian chậm nhất là ngày 29-5 ÂL (Ban Tăng sự Phật giáo thành phố không giải quyết mọi trường hợp quá thời hạn quy định).

VIII. Lễ tác pháp an cư của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Ban Chỉ đạo ACKH GHPGVN TP.HCM tổ chức lễ Tác pháp an cư chung cho tất cả thành viên của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các Ban chuyên ngành trực thuộc và BTS GHPGVN 24 Q/H (Trưởng ban, Phó ban Thường trực, các Phó Ban, Chánh và các Phó Thư ký) vào lúc 06 giờ 00, ngày 16-4-Mậu Tuất (thứ Tư – ngày 30-5-2018) tại Việt Nam Quốc Tự và lễ Tác pháp Tự tứ vào ngày 16-7-Mậu Tuất (Chủ nhật – ngày 26-8-2018).

Trong mùa an cư, mỗi nửa tháng, vào lúc 06 giờ, ngày 14 ÂL và 29 ÂL (hoặc 28 ÂL nếu tháng thiếu), tất cả thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các Ban chuyên ngành trực thuộc và Ban Trị sự GHPGVN 24 quận/huyện (Trưởng ban, Phó ban Thường trực, các Phó ban, Chánh và các Phó Thư ký) đều phải tập trung về Việt Nam Quốc Tự để cùng chung Bố-tát, sinh hoạt Phật sự. Ban Tăng sự, Ban Nghi lễ Phật giáo thành phố chịu trách nhiệm Kiết giới, Tác pháp an cư – Tự tứ và Bố-tát. Ban Thư ký BCĐ-ACKH thành phố có trách nhiệm kiểm danh trong lễ Tác pháp an cư, Tự tứ và các kỳ Bố-tát để báo cáo lên BCĐ-ACKH. Chính những hoạt động này sẽ tạo nên sức mạnh đạo lực của đoàn thể Tăng già hòa hợp, nhằm giới thiệu sinh hoạt của Phật giáo thành phố đến Tăng Ni và tín đồ Phật tử.

Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM cũng phải thực hiện việc Tác pháp an cư, Tự tứ, Bố-tát, sinh hoạt và nghi thức quá đường cho các thành viên tại trụ sở Phân ban theo phương thức và thời gian của Ban Trị sự GHPGVN thành phố nêu trên, để làm nơi y cứ tinh thần tu học cho Ni giới thành phố.

Phật giáo Nam Tông và Hệ phái Khất sĩ được tổ chức sinh hoạt ACKH theo truyền thống và thống nhất dưới sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo ACKH GHPGVN TP.HCM.

IX. Công tác kiểm Tăng và thăm các hạ trường

Trong mùa an cư, việc quản lý, thăm và sách tấn hành giả tại các hạ trường tuân thủ quy củ thiền gia sẽ do chư tôn đức Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã được phân công phụ trách Phật sự tại các quận/huyện, Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện chịu trách nhiệm và báo cáo cho BCĐ-ACKH GHPGVN thành phố vào những ngày Bố-tát tập trung của Phật giáo thành phố.

Trong mùa an cư, BCĐ-ACKH GHPGVN TP. HCM phân công Ban Kiểm soát, Ban Kiểm Tăng (Tăng Ni) của Phật giáo thành phố kết hợp các Ban/Ngành, hệ phái…và các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra tình hình thực tế tại các hạ trường, kiểm tra những Tăng Ni, hạ trường, trú xứ … cố tình không tuân thủ tinh thần Kiết hạ an cư. Những trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo Luật Phật và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương.

X. Cấp chứng điệp/ xác nhận ACKH:

Để khích lệ tinh thần tu học của Tăng Ni, thực hiện đúng những quy định của Ban Tăng sự Trung ương và BCĐ ACKH GHPGVN TP.HCM về An cư kiết hạ:

1. Ban Chỉ đạo ACKH GHPGVN TP.HCM sẽ đề nghị Trung ương Giáo hội cấp Chứng điệp An cư kiết hạ cho những Hành giả an cư lần đầu, nhưng phải an cư tập trung.

2. Xác nhận những Hành giả an cư đã có Chứng điệp ACKH do Trung ương Giáo hội cấp.

3. Cấp giấy Chứng nhận An cư kiết hạ cho những Hành giả an cư hợp pháp.

4. Không xác nhận / chứng nhận cho những Tăng Ni không tuân thủ những quy định trong Kế hoạch này.

Kế hoạch cũng đề nghị: Vì tinh thần tu học của Tăng Ni, duy trì thiền môn quy củ, trang nghiêm Giáo hội, thực hiện phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, BCĐ-ACKH GHPGVN TP.Hồ Chí Minh kính đề nghị chư Tôn đức Ban Trị sự, quý Ban chuyên ngành GHPGVN thành phố; Ban Trị sự GHPGVN 24 quận/huyện, Hội đồng Điều hành Học viện, Ban Điều hành/Ban Giám hiệu/Ban Chủ nhiệm các Trường/Lớp Phật học và chư tôn đức Tăng Ni triển khai, thực hiện tốt tinh thần Kế hoạch này.