TP. HCM: Hội nghị tuyên truyền luật bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân tại HVPGVN

75