TP.HCM: Hạ trường tập trung Kim Sơn làm lễ mãn hạ

706

Hạ trường Kim Sơn đã làm lễ mãn khóa hạ cho chư hành giả an cư sau ba tháng tập trung tu tập tinh tấn.

Sau nghi thức Tự tứ, chư hành giả có thêm một tuổi hạ

Theo đó, lễ Tự tứ diễn ra sáng 6-9 trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh. Trước khi lên chánh điện làm lễ, chư Ni cùng vân tập tại nhà Tổ, y áo chỉnh tề đảnh lễ trước di ảnh nhị vị cố Ni trưởng khai sơn tổ đình và Ni trưởng viện chủ – bổn sư của Ni sư trụ trì.

Tổ đình Kim Sơn là hạ trường tập trung của chư Ni, đã trải qua 8 mùa hạ lạp, được chư tôn đức và quý Ni trưởng đặc biệt quan tâm tán thán.

Tại chánh điện uy nghiêm, hương hoa tỏa ngát, dưới sự chủ lễ của Ni sư trụ trì, chư Ni tác pháp Tự tứ theo nghi thức truyền thống. Đại chúng cùng niêm hương lễ Phật, sám hối. Sau đó nhị vị Ni sư Ban chức sự hạ trường cùng quỳ đối thú rồi tác pháp Tự tứ cho chư hành giả.

Theo báo cáo, qua 3 tháng an cư kiết hạ, chư Ni Hạ trường Kim Sơn luôn tinh tấn tu tập, nghiêm trì giới luật, thúc liễm thân tâm, chấp hành nội quy của Ban chức sự hạ trường, thanh tịnh hòa hợp đúng tinh thần luật Phật chế định.

Lễ Tự tứ hoàn mãn, Ni sư trụ trì trao sổ hạ cho chư hành giả với những lời sách tấn rất đạo vị chân tình.

Chiều cùng ngày, chư Ni nội viện và lớp Hoằng luật được Ni sư cho phép về đảnh lễ thầy tổ và thăm cha mẹ tại quê nhà.

Lam Khê (GNO)