TP.HCM: Di dời tôn tượng “Phật Cô Đơn” để tiếp tục thi công

679

Sáng nay 23-10-2017, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo BTS GHPGVN TP.HCM gồm: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Thường trực BTS, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Như Tín – đồng Phó BTS cùng chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM đã đến khảo sát công trình xây dựng Bát Bửu Phật Đài.

Chư tôn đức làm lễ trước khi di dời tượng Đức Phật 

Tại khu vực tượng Đức Phật Thích Ca (tượng Phật Cô Đơn). HT.Thích Trí Quảng đã chủ trì lễ niêm hương, tụng kinh cầu nguyện trước khi di dời tôn tượng Phật Thích Ca và một số tôn tượng Phật và Bồ-tát khác, để giải phóng mặt bằng xây dựng theo kế hoạch.

Theo tiến độ xây dựng hiện nay, một số phần diện tích trong khuôn viên xây dựng đã được san lấp cát, một phần sàn, cột của chánh điện đã đổ bê-tông giai đoạn đầu. Việc di dời tượng Phật để chuẩn bị cho việc làm móng và đổ bê-tông phần diện tích sàn tại vị trí sẽ tôn trí lại tôn tượng Đức Phật Bổn Sư.

Bảo Toàn (GNO)