TP.HCM:
Chư Tăng bố-tát, thính giới định kỳ

953

Sáng qua 31-12 (14-11-Đinh Dậu), chư tôn đức Tăng thuộc BTS GHPGVN TP.HCM, 24 BTS GHPGVN quận huyện đã vân tập Việt Nam Quốc Tự (số 242 – 244, đường 3/2, quận 10) cử hành lễ bố-tát tụng giới.

Trang nghiêm lễ bố-tát tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM quang lâm Việt Nam Quốc Tự chủ trì, tham gia lễ bố-tát cùng chư Tăng.

Chư tôn giáo phẩm Phật giáo TP đã thực hiện các nghi thức niêm hương bạch Phật tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự và đảnh lễ chư Tổ tại tổ đường.

Tại buổi lễ, HT.Thích Minh Thông đã trùng tuyên Giới luật Phật chế định. Chư tôn đức Tăng ôn lại Giới luật, nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.

Theo truyền thống của BTS PG TP, chư Tăng toàn BTS PG TP vân tập tụng giới chung vào sáng ngày 14 ÂL hàng tháng. Sau đó, chư tôn đức tham gia buổi họp của BTS Phật giáo TP nhằm triển khai Phật sự.

H.D
theo Giác Ngộ Online