TP.HCM: Chư Ni nội viện chùa Thanh Tâm tụng luật theo chương trình Học viện

138
Chùa Thanh Tâm: Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giới luật là những quy chế chuẩn mực mà đức Phật đã chế ra cho các hàng đệ tử thực hành chánh hạnh, ngăn chặn mọi tội lỗi phát sanh, diệt trừ những thói quen làm việc xấu ác, duy trì mọi thiện pháp sẽ nhanh chóng tiến bộ trên con đường tuệ giác. Do vậy, hàng tuần, vào mỗi tối chủ Nhật, chư Ni nội viện chùa Thanh Tâm và Ni sinh tại HVPGVN cơ sở 2 Lê Minh Xuân, điều hành trì tụng luật theo thời khóa của chương trình học. Đây là một trong những thời khóa mà Học viện đã lên thời khóa biểu, đưa vào quá trình tu học của ni sinh tại Học viện.

Mục đích của Giới Luật trong đạo Phật và ý nghĩa của việc tụng giới không nằm ngoài định tâm, nhiếp ý, làm chủ được cái tâm để hướng về giác ngộ, giải thoát. Nghiêm trì giới đức, nhằm ngăn ngừa những hành vi bất thiện diễn ra nơi thân khẩu ý thúc đẩy hành giả dốc tâm tu học, tập “thiểu dục, tri túc”, không để xao lãng bởi những vui thú nhất thời.

Những người sống đúng chánh pháp, sống đúng theo tinh thần của giới luật là những người luôn luôn đem lại lợi ích an sinh cho mình, cho người và cho tất cả chúng sanh.

Cho dù là người xuất gia hay Phật tử tại gia nếu phát nguyện và nghiêm trì giữ giới làm cho thân khẩu ý được trong sạch, ngăn chặn mọi tội lỗi phát sanh, diệt trừ những thói quen làm việc xấu ác, duy trì mọi thiện pháp sẽ nhanh chóng tiến bộ trên con đường tuệ giác

Nhờ giữ Giới thì tâm mới Định, có Định thì Tuệ mới nảy sinh, mới mong thành tựu được giải thoát. Do đó, người tu hành càng phải ý thức việc giữ gìn giới luật cũng chính là giữ gìn mạng mạch của Tăng đoàn, là duy trì sự sống còn của Phật pháp hôm nay và mai sau.

Tuệ Trí (PSO)