TP. HCM: Ban Trị sự GHPGVN Thành phố thăm các trường Hạ trong quận Thủ Đức

367

Thc hin tinh thn phiên hp ngày 16/6/2019 ca Ban Tr s GHPGVN TP. HCM, sáng ngày 22/6/2019 (nhm ngày 19/5 âm lch) Đoàn 4, Ban Tr s GHPGVN TP. HCM do TT.Thích L Trang- y viên Hi đng Tr s, Phó Ban Nghi l TƯ, Phó Ban Tr s kiêm Trưởng Ban Nghi l GHPGVN thành phố, làm Trưởng đoàn đã đến thăm các trường H trong qun Th Đc: chùa T Quang, chùa Sùng Đc và chùaƯu Đàm.

Hành giả an cư trường Hạ Sùng Đức

Tại trường Hạ chùa Từ Quang-quốc lộ 1K, phường Linh Xuân – HT.Thích Tắc Lãnh – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Thủ Đức, cùng chư Tôn đức Ban Chức sự – Thiền chủ: HT.Thích Minh Hùng; Hóa chủ: TT.Thích Thiện Ý; Phó Hóa chủ: TT.Thích Minh Truyền; và 150 hành giả an cư đã cung đón phái đoàn.

Tại trường Hạ chùa Từ Quang-quốc lộ 1K, phường Linh Xuân – HT.Thích Tắc Lãnh – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Thủ Đức, cùng chư Tôn đức Ban Chức sự – Thiền chủ: HT.Thích Minh Hùng; Hóa chủ: TT.Thích Thiện Ý; Phó Hóa chủ: TT.Thích Minh Truyền; và 150 hành giả an cư đã cung đón phái đoàn.

Tại trường Hạ chùa Ưu Đàm- khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, TT.Thích Minh Truyền- Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Thủ Đức cùng chư Tôn đức Ni Ban Chức sự- Thiền chủ: NT.Thích Nữ Tịnh Giới; Hóa chủ: NT.Thích Nữ Giác Thành; Phó Hóa chủ: NT.Thích Nữ Giác Trung; và 70 hành giả an cư đã cung đón phái đoàn.

Tại các trường Hạ, đại diện Ban Chức sự đã báo cáo thời khóa sinh hoạt, pháp môn tu tập, các hoạt động chuẩn bị cho Hội thi Diễn giảng và Viết báo tường trường Hạ.

Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo thành phố, TT.Thích Lệ Trang đã ban huấn từ sách tấn hành giả an cư cố gắng tinh tấn tu tập, trưởng dưỡng đạo tâm, làm bậc mô phạm cho nhân gian. HT.Thích Hiển Đức – Ủy viên Thường trực, Phó Văn Phòng Ban Trị sự GHPGVN TPHCM, thay mặt phái đoàn trao tịnh tài cúng dường hành giả an cư.

Đại diện Ban Trị sự Phật giáo quận Thủ Đức phát biểu tri ân sự quan tâm hỗ trợ của Ban Trị sự Phật giáo thành phố đối với các trường Hạ Phật giáo quận nhà.

Lệ Phú- Nhuận Vinh
theo phatsuonline