4.8 C
London
Monday, December 6, 2021

Toát yếu nội dung các Kinh Trường A Hàm ( Kinh Tam tụ)

 Kinh Tam tụ[Pāli: Không có tương đương]
Kinh do Phật thuyết. Nội dung cũng là kết tập pháp tạng theo danh mục pháp số như các kinh trên. Điểm khác biệt ở đây là, trong mỗi pháp số gồm ba khoa mục. Như trong pháp một: một pháp dẫn đến ác thú; một pháp dẫn đến thiện thú; một pháp dẫn đến Niết-bàn. Cho đến trong pháp mười: mười pháp dẫn đến ác thú, mười pháp dẫn đến thiện thú, mười pháp dẫn đến Niết-bàn.
TIN KHÁC
TIN LIÊN QUAN