Tọa đàm

635
Ni sư Đàm Nghiêm
Ni sư Như Nguyệt

 

 

 

 

 

  Trong khuôn khổ Lễ Tưởng niệm Đức Kiều Đàm Di, Ban Tổ chức đã tổ chức Tọa đàm chủ đề Ni giới Đồng Nai trong mạch sống dân tộc tại chùa Tỉnh Hội, Thành phố Biên Hòa. Vân tập đến tham dự tọa đàm có 800 chư Tôn đức Ni đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Chủ tọa buổi tọa đàm là quý Ni trưởng lãnh đạo Phân ban Ni giới Trung ương và Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai. Ni trưởng Thích Huệ Hương, Trưởng ban Tổ chức phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của buổi tọa đàm giúp đánh giá cũng như tìm hiểu những đóng góp của Ni giới Đồng Nai trên phương diện tu tập và hành đạo.

Cử tọa đã tập trung lắng nghe buổi tọa đàm kéo dài hơn ba giờ đồng hồ tại hội trường. Ban Tổ chức đã chọn 9 tham luận tiêu biểu trình bày. Tất cả đều là tiếng nói của Ni giới đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm, Phó Phân ban Ni giới Trung ương, trình bày tham luận Những đóng góp tích cực của Ni giới trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam với đất nước hiện nay. Bài tham luận chỉ rõ vai trò tích cực của Ni giới trong việc hành đạo, góp phần xương minh đạo pháp trong lòng dân tộc trong thời đại mới. Bên cạnh đó, đến từ miền sông nước Tây Nam bộ đang bị tác động mạnh mẽ bởi biến đổi khí hậu, Ni trưởng Thích Diệu Ngộ – Trưởng Phân ban Ni giới Thành phố Cần Thơ giới thiệu mô hình vận động, tuyên truyền đến chư Ni và Phật tử về Tầm quan trọng của biến đổi khí hậu của Phân ban Ni giới Thành phố Cần Thơ. Mặt khác, tham luận Nữ giới qua lăng kính người xưa của Ni trưởng Thích Như Như (Phó Phân ban Ni giới Trung ương) mang đến cho các đại biểu tinh thần sôi nổi, niềm tự hào về người phụ nữ Việt Nam cũng như Nữ giới Phật giáo trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.
Đồng Nai là mảnh đất văn hiến, là nơi mà Phật giáo truyền bá sớm ở Nam bộ. Vì vậy, truyền thống này đã kết tinh thành những đặc điểm nổi bật của Ni giới Đồng Nai. Vì vậy, các bài tham luận: Ni giới Đồng Nai tiếp nối và phát triển (Ni sư Thích Như Dung), Gương sáng Ni giới Đồng Nai (Sư cô Thích Hằng Liên), khái quát những đặc điểm, sự đóng góp và phát triển của Ni giới địa phương…

Đặc biệt, với Ni giới Việt Nam nói chung cũng như tỉnh Đồng Nai nói riêng, vai trò và đóng góp của Ni trưởng Thích Huệ Giác, Ni trưởng Thích Huệ Hương là rất lớn. Tham luận Nữ giới tiên phong bảo vệ môi trường: Câu chuyện trồng cây gây rừng của Ni trưởng Thích Huệ Giác của Ni sư Tiến sĩ Thích Như Nguyệt (Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM) đã thuyết phục cả hội trường vì những đóng góp nổi bật, xuất sắc của một vị danh Ni đất Đồng Nai trong lĩnh vực bảo vệ môi trường mà hiện nay nhân loại đang quan tâm. Tiếp theo, Ni sư Tiến sĩ Thích Hương Nhũ, qua bài tham luận Ni trưởng Huệ Hương – Người tiên phong nhận cờ luân lưu đăng cai tổ chức Hội nghị Sakyadhita tại Việt Nam, nhắc lại những kỷ niệm quý báu và sự quyết tâm của Ni trưởng Thích Huệ Hương với tư cách là Phó Phân ban Ni giới Trung ương Đối ngoại trong việc đăng ký tổ chức Hội nghị Sakyadhita lần thứ 11 tại Việt Nam. Đây là tiền đề quan trọng cho Ni giới nước ta hội nhập với Ni giới quốc tế.
Cuối cùng, bài tham luận Ni giới trẻ với mô hình hoằng pháp năng động của Sư cô Thích Viên Giác (Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) đã đề xuất nhiều ý kiến đến Phân ban Ni giới Trung ương trong việc đào tạo, định hướng cho chư Ni trẻ những kỹ năng cần thiết để hoằng pháp hiệu quả trong xã hội hiện nay.

Buổi tọa đàm kết thúc, đồng thời để lại nhiều suy nghĩ cho chư Ni về định hướng, mô hình phát triển của Ni giới Việt Nam trong thời đại mới với nhiều thuận lợi lẫn thách thức.

Ni sư Như Dung
Ni sư Nhật Khương

 

 

 

 

 

 

Dương Hoàng Lộc