Tổ đình Ngọc Phương và các Tịnh xá: Cúng dường Trường hạ Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

411

  Cổ đức có câu: “Tu mà không học là tu mù”, cũng vậy việc tu hành ngày nay của người xuất gia không phải chỉ là gõ mõ, tụng kinh, đi cúng đám bái sám, mà còn là một quá trình học hành gian nan vất vả, trau dồi kiến thức để có thể dễ dàng hoằng hóa Chánh pháp Phật Đà. Tăng Ni trẻ ngày nay được xem như là lực lượng nòng cốt góp phần vào sự phát triển của Phật giáo trong tương lai.
Hiện nay trên khắp các tỉnh thành, các Trường Trung cấp Phật học cũng như học viện ngày càng được xây dựng khang trang để tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni trẻ dễ dàng tu học.

Trên tinh thần cùng chung tay tiếp sức cho sự nghiệp đào tạo Tăng Ni sinh tài đức trong tương lai cho Giáo hội. Sáng ngày 10/7/2019 (nhằm ngày 8/6/Kỷ Hợi), chư Tôn đức Ni Tổ đình Ngọc Phương và các miền Tịnh xá trực thuộc Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã đồng câu hội hướng dẫn Phật tử trở về cúng dường Trường hạ Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong trai đường trang nghiêm, thanh tịnh là sự hiện diện của quý Ni trưởng – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô trụ trì các miền tịnh xá trực thuộc Ni giới Hệ phái Khất sĩ. Quý Ni sư, Sư cô, có vị là Giảng viên học viện, có vị là cựu Ni sinh các khóa đã tốt nghiệp trước đây cùng với quý Ni trưởng trở về để chung tay lo cho thế hệ kế thừa.

Tiếp đón phái đoàn là TT. Thích Chơn Minh – Trưởng ban Quản viện, NS. Thích Nữ Như Nguyệt, NS. Thích Nữ Như Nguyệt (Hoa Đàm) – Phó ban Quản viện cùng chư Tôn đức Tăng Ni Ban Quản viện và 750 chư hành giả an cư đã tiếp đón đoàn trong niềm hỷ lạc.

Trước bàn Phật trang nghiêm, toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử đồng hướng về ba ngôi báu làm lễ như pháp cúng dường đến mười phương Tam Bảo và hiện tiền chư Tôn đức Tăng Ni. Phật tử Ngọc Diệu đã đại diện quý Phật tử dâng lên lời tác bạch cúng dường:

An cư Chánh pháp ấy Phật truyền
Tứ chúng tu hành kết thiện duyên
Thúc liễm thân tâm, gìn phạm hạnh
Cùng nhau vâng giữ mối đạo Thiền.

Hôm nay, nhân mùa An cư kiết Hạ PL.2563 – DL.2019, hàng Phật tử chúng con có đủ thiện duyên, được sự chỉ đạo của quý Ni trưởng lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ, cũng như sự hướng dẫn trực tiếp của quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô trụ trì các miền tịnh xá trực thuộc Ni giới Hệ phái Khất sĩ – Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương đã hướng dẫn chúng con quy tụ về nơi đạo tràng Trường hạ Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Chúng con vô cùng hoan hỷ được góp phần nhỏ vào ruộng phước điền, để trợ duyên cho chư hành giả Tăng Ni yên tâm tu học, để mai này quý Ngài là những bậc sứ giả Như Lai, hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc quần sanh”.

TT. Thích Chơn Minh đại diện chư Tôn đức Tăng Ni Hội đồng Điều hành Học viện có đôi lời chứng minh, tán thán công đức chư Tôn đức Ni và quý Phật tử, Thượng tọa cũng hoan hỷ chia sẻ đôi nét về tình hình tu học và sinh hoạt của Học viện hiện nay: “Học viện là nơi đào tạo những vị Tăng Ni tài đức trong tương lai để phục vụ Giáo hội cũng như phục vụ cho nhu cầu xã hội của đất nước. Các công trình tại nơi đây rất đồ sộ và vẫn còn đang trong thời gian xây dựng dang dở. Với số lượng 750 Tăng Ni sinh nội trú, số tiền chi dụng hàng tháng rất lớn. Thế nhưng, nhờ vào ân đức của Hòa thượng Viện chủ cũng như chư Tôn đức hàng lãnh đạo mà cuộc sống Tăng Ni sinh nơi đây luôn được đảm bảo đầy đủ tốt nhất. Một phần cũng nhờ quý Phật tử sống theo lời Phật dạy, cúng dường Tam bảo, cùng hợp sức ổn định cuộc sống Tăng Ni sinh – những hạt giống tương lai. Phật pháp hưng thịnh không chỉ do Tăng Ni hòa hợp mà còn phải có tài, có đức.”

Sau lời chứng minh của Thượng tọa, toàn thể Tăng Ni sinh đồng cùng nhau đọc kinh cúng quá đường trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

Tổng kinh phí đoàn cúng dường Trường hạ dịp này gồm: tịnh tài là 110 triệu đồng, tiền bì thơ hơn 200 triệu đồng, tiền phẩm vật 200 triệu đồng, tổng cộng kinh phí cúng dường hơn 500 triệu đồng. Buổi cúng dường hoàn mãn trong niềm hỷ lạc vô biên của chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử.

Ngọc Tường