Tổ chức thi giữa học kỳ I khoa Đào tạo từ xa khóa V tại khu vực miền Bắc

552

Học Viên Phật Giáo Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh
Tổ chức thi giữa học kỳ I – Khoa : Đào tạo từ xa – Khóa V tại khu vực miền Bắc