Tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền hướng đến kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

119

Hôm qua, 15-4, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN ký thông báo số 031/TB/BHPTW về tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền hướng đến Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

Thông báo nêu: 

– Thực hiện chương trình hoạt động năm 2021 của Ban Hoằng pháp Trung ương;

– Căn cứ Thông tư số 48/TT-HĐTS ngày 12/03/2021 của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

– Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền hướng đến “Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (07/11/1981 – 07/11/2021)” và Triển khai công tác Phật sự năm 2021 theo chương trình như sau:

Thời gian: Ngày 06-07/5/2021 (25-26/3 Tân Sửu)

Địa điểm: Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình

Nội dung thông báo.

Số lượng Đại biểu: 150 Đại biểu

Thành phần tham dự: chư Tôn đức Đại diện lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư Tôn đức Ban Hoằng pháp Trung ương, Tăng Ni lớp Đào tạo Giảng sư khu vực phía Bắc.

Thông báo này thay cho Thư mời, rất mong chư Tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN hoan hỷ sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ.