Thứ Sáu, 17 Tháng Năm 2024
Phật họcTự việnTịnh xá Ngọc Thủy

Tịnh xá Ngọc Thủy

Tịnh xá Ngọc Thủy – thuộc Ni giới Hệ phái Khất sĩ, (nguyên là Giáo hội Khất sĩ Ni giới Việt Nam), tọa lạc trên diện tích 1311,35m2, tại số 34/6, đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, phía sau chợ Bình Thủy, quay mặt về hướng Đông Bắc, cách chợ khoảng 200m về phía bên trái, hiện nay do Ni trưởng Ẩn Liên Trụ trì.

Tịnh là tĩnh mịch chốn hồng trần
 chỗ trau dồi đạo đức thân
Ngọc quý khoe màu trong nước tịnh
Thủy trong mưa pháp độ phàm nhân.

Một thân, một bát sang bờ giác
Một đạo, một tâm giải nghiệp trần
Nối gót Như lai truyền Đạo lý
Kiên trì khổ hạnh cứu muôn dân.

                                                     (TK Thiện Ngộ)

 

Tịnh xá Ngọc Thủy được khởi lập vào ngày 25 tháng 11 năm Quý Mão – 1963, do Sư cô Kiên Liên đứng ra xây dựng.
Sư cô Kiên Liên thế danh Ngô Thị Cầm, sinh năm 1900 (Canh Tý), người quê ở Bình Thủy, xuất gia tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đến năm 1963 trở về quê nhà xây dựng Tịnh xá Ngọc Thủy để tu hành. Khi xây dựng xong Sư cô Kiên Liên đã cúng dường toàn bộ ngôi Tịnh xá cho Giáo hội vào năm 1964 và được giao trách nhiệm Trụ trì đến năm 1970. Vì tuổi cao sức yếu Sư cô Kiên Liên viên tịch năm 1972 – thế thọ 72 tuổi.
Năm 1970, do Sư cô Kiên Liên già yếu, Sư cô Phẩm Liên về làm Trụ trì 2 năm, đến năm 1972 Sư cô Phẩm Liên chuyển về Tịnh xá Ngọc Thuận – Vĩnh Long.
Năm 1972, Sư cô Ẩn Liên được Giáo hội phân về làm Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thủy. Sư cô Ẩn Liên được Trung ương GHPGVN tấn phong Ni sư năm 2003 và Ni trưởng năm 2013.
Ni trưởng Ẩn Liên, thế danh Ngô Thị Đức, sinh năm 1937 tại Long Xuyên – An Giang. Xuất gia năm 1964 tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó trở về tu tại Tịnh xá Ngọc Long – An Giang. Năm 1966 chuyển sang tu tại Tịnh xá Ngọc Huệ – Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang. Năm 1972 về làm Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thủy cho đến ngày nay.
Năm 2002, Ni trưởng Ẩn Liên đã xin phép xây dựng lại ngôi chánh điện của Tịnh xá theo hình bát giác, kiểu mái cổ lầu, lợp tôn giả ngói đỏ với diện tích 100m2 trên nền cũ. Xây mới đài Quan Âm Các; trùng tu nâng cấp nhà thờ Cửu Huyền Thất Tổ; xây mới nhà Ni chúng, nhà khách, nhà đãi ăn và nhà bếp…
Tịnh xá Ngọc Thủy hiện nay gần như được xây dựng lại mới hoàn toàn, mọi hoạt động đều thực hiện đúng phương châm “tốt đời đẹp đạo”.
36/4, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Bình Thuỷ, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Ban Truyền thông NGKS 

Tin khác

Cùng chuyên mục