Tịnh Xá Ngọc Cầu cúng dường nhu yếu phẩm 37 chùa Phật giáo Nam Tông

28
Tịnh Xá Ngọc Cầu: V394+G77, Châu Thành B, Cầu Kè, Trà Vinh, Việt Nam

Chiều ngày 13/8, Tịnh Xá Ngọc Cầu ở huyện Cầu Kè đến cúng dường các nhu yếu phẩm đến chư Tăng 37 chùa Phật giáo Nam Tông Khmer nhân mùa An cư kiết hạ truyền thống Phật lịch 2565 tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Chuyến từ thiện lần này, để chia sẻ khó khăn với các chùa, Sư cô Thích Nữ Cương Liên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Cầu vận động mạnh thường quân và Phật tử đến cúng dường các nhu yếu phẩm gồm: gạo, mì, nước tương, dầu ăn, đường, các loại rau củ quả,… Với tổng kinh phí trên 27 triệu đồng.

Do tình hình dịch bệnh Covid -19 tại địa bàn huyện Trà Cú, diễn biến ngày càng phức tạp, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của chư Tăng các chùa, đang trong thời gian cấm túc an cư kiết hạ truyền thống, không đi bình khuất thực như thường lệ.

Nhằm chuyên tâm trau dồi Giới – Định – Tuệ, thực hành giáo pháp trong suốt thời gian 3 tháng, hậu làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh và nhất tâm cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

Pháp Trí (Cổng thông tin Phật giáo)