Tiền Giang: Chuẩn y nhân sự 13 ban, ngành trực thuộc PG tỉnh

700

Ngày 02/10/2017 (13/8/Đinh Dậu), trong phiên họp định kỳ, ngoài việc báo cáo, triển khai, trao đổi các công tác phật sự trong tháng, Thường trực BTS đã trao Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự cho 13 ban, ngành trực thuộc BTS tỉnh.

Sau Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Nhiệm kỳ IX tổ chức thành công vào trung tuần tháng 07/2017, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã tiến hành những phiên họp để phân công phân nhiệm và đi vào hoạt động. Thực hiện theo quy chế hoạt động của Hiến chương GHPGVN, Thường trực BTS đã chỉ đạo các ban, ngành trực thuộc BTS tiến hành đề cử nhân sự của Ban để đi vào hoạt động có hiệu quả.

1. Ban Tăng sự: có 17 thành viên, Hòa thượng Thích Huệ Minh làm Trưởng ban.
2. Ban Giáo dục Tăng Ni: có 27 thành viên, Hòa thượng Thích Hoằng Đức làm Trưởng ban.
3. Ban Hướng dẫn Phật tử: có 33 thành viên, Đại đức Thích Nhuận Đức làm Trưởng ban.
4. Ban Hoằng pháp: có 27 thành viên, Hòa thượng Thích Giác Nhân làm Trưởng ban.
5. Ban Nghi lễ: có 19 thành viên, Thượng tọa Thích Bửu Hòa làm Trưởng ban.
6. Ban Từ thiện Xã hội: có 36 thành viên, Thượng tọa Thích Quảng Lộc làm Trưởng ban.
7. Ban Pháp chế: có 10 thành viên, Đại đức Thích Giác Nguyên làm Trưởng ban.
8. Ban Kiểm soát: có 13 thành viên, Đại đức Thích Lệ Hiếu làm Trưởng ban.
9. Ban Kinh tế Tài chính: có 13 thành viên, Ni sư Thích Nữ Huệ Năng làm Trưởng ban.
10. Ban Thông tin Truyền thông: có 17 thành viên, Sư cô Thích Nữ Diệu Tâm làm Trưởng ban.
11. Ban Văn hóa: có 24 thành viên, Đại đức Thích Thiện Nguyện làm Trưởng ban.
12. Ban Phật giáo Quốc tế: có 13 thành viên, Thượng tọa Thích Bửu Hiền làm Trưởng ban.
13. Phân Ban Ni giới: có 28 thành viên, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm làm Trưởng Phân ban.

Sau phiên họp các ban, ngành tiến hành phiên họp chuyên ngành để thảo luận và hoạch định phương hướng hoạt động cụ thể chuyên môn hơn.

Ban TTTT PG tỉnh Tiền Giang