Tiền Giang: Chùa Tịnh Nghiêm khai đàn Dược Sư cầu quốc thới dân an đầu năm Tân Sửu

272
Ni viện Tịnh Nghiêm: ấp Mỹ An, Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Sáng ngày 19/02/2021 (nhằm ngày mùng 8 tháng Giêng năm Tân sửu), Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Phó trưởng BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang, Trụ trì chùa Tịnh Nghiêm (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho) cùng Ni chúng tại Chùa đã trang nghiêm tổ chức khai đàn Dược Sư cầu quốc thới dân an, dịch bệnh tiêu trừ nhân dịp đầu năm Tân Sửu.

Hàng năm, bắt vào ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch, Ni trưởng Trụ trì và toàn thể Ni chúng đạo tràng chùa Tịnh Nghiêm trang nghiêm khai kinh Dược Sư để hành trì cho đến hết tháng Giêng. Đây là một Phật sự quan trọng trong năm tại chùa Tịnh Nghiêm. Ni trưởng Trụ trì chia sẻ: “Việc khai đàn Dược Sư để trì tụng, huân tu công đức cầu nguyện đức Phật Dược Sư gia hộ cho quốc thới, dân an, chúng sinh thoát khổ nhân dịp đầu năm mới là rất cần thiết”.

Với mười hai đại nguyện của Phật Dược Sư không chỉ trình bày về bản nguyện cứu đời của đức Phật khi ngài còn là vị Bồ tát, mà còn giới thiệu phương pháp hành đạo và hoằng pháp có hiệu quả cho tất cả những ai đang hướng về đạo quả giác ngộ vô thượng.

Thế giới của đức Phật Dược Sư cũng được gọi là “thế giới Cực Lạc” vì các cá nhân và đoàn thể tại đây luôn sống trong sự an lành và siêng làm việc thiện ích, dưới sự hướng dẫn của Phật và Bồ tát.

Trong dịp đầu năm mới, hầu hết các tự viện đều khai đàn Dược Sư với mong muốn mang lại sự bình an, hạnh phúc và thành đạt đến khắp nhân loại.

Hoa Như (PSO)