Thừa Thiên Huế: Chư Tăng Ni tác pháp thọ an cư

106
Chùa Từ Đàm: 1 Sư Liễu Quán, Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Sáng 25-5 (14-4-Tân Sửu), tại tổ đình Từ Đàm (TP.Huế) đã diễn ra lễ tác pháp thọ An cư kiết hạ Phật lịch 2565.

Trước khi tác pháp yết-ma – kiết giới an cư, chư tôn đức vân tập tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế để cung thỉnh Hòa thượng Y chỉ Luật sư.

Tại đây, Hòa thượng Thích Đức Thanh, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh nêu ý nghĩa An cư và trình cương giới trước Đại Tăng.

Chư Tăng họp cung thỉnh Hòa thượng Y chỉ Luật sư

Hòa thượng Thích Đức Thanh đại diện chư Tăng cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thọ ngôi vị Hòa thượng Y chỉ Luật sư; Hòa thượng Thích Quang Nhuận, đại lao Hòa thượng Y chỉ Luật sư thừa hành pháp sự, tác pháp yết-ma thọ an cư đến toàn thể chư Tăng Ni.

Sau đó, chư Tăng Ni đã quang lâm bảo điện tổ đình Từ Đàm cử hành lễ tác pháp thọ an cư.

Được biết, mùa An cư Phật lịch 2565, Thừa Thiên Huế có hơn 1.300 Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni đăng ký thọ an cư tại 327 tự viện.

Chư Tăng các hệ phái Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ an cư theo truyền thống. Chư Ni an cư theo bốn trú xứ: Diệu Đức, Hồng Ân, Diệu Viên, Diệu Hỷ.

Chư Ni cầu thọ an cư Đại Tăng

Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi Tăng Ni căn cứ giới luật Phật chế và truyền thống an cư tại tỉnh, nêu cao tinh thần tâm niệm an cư cấm túc.

Quảng Điền(GNO)