Thông báo tham dự lễ tốt nghiệp cử nhận, thạc sĩ và khai giảng năm 2017

657

Học Việt Phật Giáo Việt Nam Tại Tp Hồ Chí Minh
Thông báo V/v Tham dự lễ Tốt nghiệp Thạc sĩ , Cử nhân và Khai giảng năm 2017