Thông báo v/v tổ chức Lễ tưởng niệm Cố Hòa thượng GS.TS. Satyapala

40