Tăng Ni tỉnh Hà Nam an cư kiết hạ

512

<HĐ> Theo luật Phật chế định cũng như truyền thống tu tập trước nay của Phật giáo tỉnh Hà Nam, ngày 16 tháng Tư âm lịch năm Mậu Tuất, Tăng Ni tỉnh Hà Nam trang nghiêm tác pháp An cư kiết hạ. Đường chủ các Hạ trường tỉnh là Thượng tọa Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự T.Ư GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam.

Trước nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có ba Trường hạ dành cho Tăng Ni an cư miên mật tu tập trong ba tháng. Tại Thành phố Phủ Lý, chùa Bầu (Thiên Bảo Tự) – Trụ sở Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam là điểm An cư lớn nhất. Trường hạ chùa Bầu gồm 150 vị Tăng Ni an cư (42 vị Tăng, 108 vị Ni). Ngoài ra, tại chùa Tế Xuyên (xã Đức Lý, huyện Lý Nhân) là điểm tập trung 107 vị Tăng Ni (43 vị Tăng, 64 vị Ni) an cư. Đồng thời, có 53 vị Tăng Ni (9 vị Tăng, 44 vị Ni) đăng ký cấm túc an cư tại chùa Bút Thượng (xã Châu Giang, huyện Duy Tiên).

Trong mùa An cư, được sự phân công, hướng dẫn của Ban Tổ chức Hạ trường, các Tăng Ni được nghe giảng pháp, hành trì lễ niệm, trú dạ lục thời cầu nguyện quốc thái dân an, nhất tâm hồi hướng tứ sinh lục đạo.

Các Trường hạ này nhận được sự quan tâm của chư Tôn đức lãnh đạo T.Ư Giáo hội (Văn phòng 1), Phân ban Ni giới T.Ư (khu vực phía Bắc) cũng như BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam trong việc tạo điều kiện hỗ trợ cơ sở vật chất, tịnh tài lẫn tịnh vật để mọi sự được thuận duyên. Đồng thời, các thiện tín đã đến chùa phát tâm cúng dường Tam bảo, hộ trì Tăng Ni tu tập, góp phần tăng trưởng công đức. Đại đa số Phật tử đến đây là nông dân. Cho nên, phẩm vật cúng dường chủ yếu là hoa trái, rau củ,…

Nhìn chung, việc tổ chức An cư kiết hạ của tỉnh Hà Nam ngày càng quy củ, giữ đúng luật Thiền gia để Tăng Ni tam nghiệp thanh tịnh, phước trí trang nghiêm, phát triển Giới – Định – Tuệ, ngõ hầu xứng đáng hàng Thích tử thiền môn.

Hòa Khánh