Thứ Bảy, 17 Tháng Hai 2024
Giáo dụcTin giáo dụcTăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội bảo...

Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội: Chùa thôn Phù Mã, Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Ngày 9-7, Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội tổ chức Lễ Bảo vệ Luận văn Tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh hệ Cử nhân Phật học khóa VIII 2018-2022.

Có 20 Tăng Ni sinh trong tổng số 280 học viên hệ Cử nhân Phật học khóa VIII tham gia bảo vệ khóa luận lần này. Đây là những học viên có kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc, có đủ điều kiện bảo vệ luận văn tốt nghiệp trước hội đồng.

Sau khi khai mạc, chư tôn đức Tăng cùng các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu tham gia vào 3 Tiểu ban để chấm luận văn gồm: Tiểu ban Kinh – Luận Phật giáo, Tiểu ban Lịch sử – Tư tưởng Triết học Phật giáo Việt Nam và Tiểu ban Luật Phật giáo.

7 Tăng Ni sinh bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp ở Tiểu ban Lịch sử – Tư tưởng Triết học Phật giáo Việt Nam

Sau khi các học viên trình bày đề tài, Hội đồng Bảo vệ Luận văn, Hội đồng Phản biện và Giáo sư hướng dẫn đã đặt ra những câu hỏi liên quan đến đề tài và đưa ra nhận xét.

Có 10 Tăng Ni sinh chọn mảng đề tài về Kinh – Luận Phật giáo để làm luận văn

Lễ Bảo vệ Luận văn Tốt nghiệp hệ Cử nhân Phật học khóa VIII (2018-2022) của Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội đã diễn ra trang nghiêm, đúng quy chế và thành tựu viên mãn, đạt kết quả cao.

Ban TT-TT Học viện

Tin khác

Cùng chuyên mục