Tăng Ni sinh đăng ký tham gia phỏng vấn học bổng du học Ấn Độ đợt 2

792

Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh
Tăng Ni sinh đăng ký tham gia phỏng vấn học bổng du học Ấn Độ đợt 2