Thứ Hai, 23 Tháng Năm 2022
TIN TỨC Tin tức Phật sự Tấn đàn truyền giới Sa di Ni - Thức Xoa ma na...

Tấn đàn truyền giới Sa di Ni – Thức Xoa ma na tại Đồng Nai

Tối ngày 13/11/2019 (17/10 Kỷ Hợi), hội đồng Giới Ni sư quang lâm giới trường, tấn đàn truyền giới Sa di Ni cho 571 giới tử, Thức-Xoa-ma-na: 644 giới tử.

571 giới tử Ni thọ giới Sa-di

Đàn Sa-di-ni cung thỉnh: NT.Thích Nữ Như Tịnh (Thiền viện Linh Chiếu), đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu.

NS.Thích Nữ Hạnh Huệ (TV Viên Chiếu) – Yết-ma A-xà-lê.

NS.Thích Nữ Hạnh Chiếu (TV Trúc Lâm Trí Đức) – Giáo thọ A-xà-lê cùng chư tôn đức Ni tôn chứng.

Điển lễ – Dẫn thỉnh: SC.Thích Nữ Huệ Hiền (TV Linh Chiếu).

Đàn Thức-xoa-ma-na cung thỉnh: NT.Thích Nữ Như Bửu (chùa Kiều Đàm) đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu.

NS.Thích Nữ Thuần Ẩn (TV Viên Chiếu) – Yết-ma A-xà-lê.

NT.Thích Nữ Như Hạnh (chùa Long Hoa) cùng chư tôn đức Ni tôn chứng.

Điển lễ – Dẫn thỉnh: SC.Thích nữ Tánh Tuệ (chùa Lạc Sơn).

Thiếu Đạt Hiền Việt (Cổng thông tin Phật giáo)

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!