Thứ Ba, 24 Tháng Năm 2022
TIN TỨC Tin tức Phật sự Tâm thư Xây dựng chùa Hương Nghiêm

Tâm thư Xây dựng chùa Hương Nghiêm

  Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Ngưỡng bạch chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni
Kính thưa quý Phật tử xa – gần.

Trước hết chúng con thành tâm đốt nén tâm hương, nguyện cầu chư Phật mười phương thùy từ gia hộ chư Tôn đức luôn được pháp thể khinh an, Tuệ đăng thường chiếu- Phật sự viên thành, và cùng thành tâm cầu chúc cho quý Phật tử xa gần thân tâm an lạc – vạn sự kiết tường.

Kính bạch chư Tôn đức!
Kính thưa quý liệt vị!
Chúng con kính nghe:

“Mái Chùa Che Chở Hồn Dân Tộc
Nếp Sống Muôn Đời Của Tổ Tông.”

Kính bạch quý Ngài: Lòng chúng con luôn ấp ủ hoài bảo thiêng liêng là tôn trí xây dựng một ngôi chùa, để làm nơi tu niệm và tài bồi công đức. Chúng con thiết nghĩ: Mái chùa là nơi nương tựa của bao sinh linh đau khổ, đang ngập chìm trong biển khổ trần ai, và cũng là nền di tích văn hóa của quê hương. Vả lại ngôi Phật pháp mà được trường tồn cũng từ nơi mỗi ngôi chùa được phát triển, mà ngôi chùa được phát triển là phải nhờ ân đức của chư Tôn đức và thập phương tín thí phát tâm. Vẫn biết rằng đối với con, việc xây dựng lên một ngôi chùa là vô cùng khó khăn, gian khổ, nhưng không vì thế, mà con rụt rè, thoái thác, con nguyện sẽ dốc hết lực tâm kiên trì vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành một ngôi chùa Hương Nghiêm trang nghiêm để làm nơi nương tựa tinh thần cho thập phương bá tánh.

Chúng con thiết nghĩ: “Phật pháp trường tồn do Tăng già hoằng hóa Thiền môn hưng thạnh nhờ đàn việt phát tâm.”

Vì lẽ ấy, với bức Tâm thư này, chúng con ngưỡng mong trên chư Tôn đức và chư Phật tử xa gần phát Bồ-đề tâm, hành Bồ-tát hạnh, ủng hộ và trợ duyên, góp công, góp sức cùng tài vật, để việc xây dựng của chúng con được hoàn mãn.

Trước khi dứt lời, chúng con thành kính tri ân và niệm ân chư Tôn đức.
Kính chúc quý Ngài và chư Phật tử Tứ đại điều hòa, sở thành thơ thới.
Nam mô Công Đức Lâm Bồ-tát ma ha tát, tác đại chứng minh.

Cẩn bạch.
Tỳ-kheo-ni: Thích Nữ Như Thiền.
ĐT: 0918.45.21.85

Thông tin đóng góp:
Tên: Nguyễn Thị Cẩm Hương
Số TK: 59960239 – Ngân hàng Á Châu – CN Chợ Lớn

Tin khác

Cùng chuyên mục

error: Nội dung được bảo mật !!