Thứ Hai, 10 Tháng Sáu 2024
Cảm tácTâm huyết

Tâm huyết

  Tôi vinh dự được Đặc san Hoa Đàm cử đi học Hội nghị Sinh hoạt Hành chánh Giáo hội 2018 vừa qua. Đây là một Hội nghi quan trọng với nhiều nội dung được báo cáo. Trong đó nổi bật nhất là triển khai Hiến chương Giáo hội tu chỉnh lần Vl, lắng nghe y kiến phát biểu đóng góp của đại diện BTS PG các tỉnh, thành về tu chỉnh Nội quy Ban Tăng sự TƯ và tầm quan trọng chiến lược của Thông tin Truyền thông trong thời đại công nghiệp 4.0.

Ngoài ra, Hội nghị cũng được nghe báo cáo thành tựu công tác Phật sự 9 tháng qua, danh sách nhân sự 13 ban, viện TƯ, nội quy hoạt động của HĐTS, BTS GHPGVN cấp tỉnh, huyện, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, văn bản hành chánh, văn phòng…

Con tâm huyết nhất trong Hội nghị lần này là lời đạo từ của Hòa thượng Đệ nhất Phó Pháp chủ: “Nhân sự Giáo hội phải là người thật, việc thật”, đó chính là chất lượng của những người tham gia công tác Giáo hội và là yếu tố đem đến sự thành công của công tác Phật sự.

Ngày bế mạc, Hội nghị được nghe Hòa thượng Chủ tịch HĐTS tổng kết những điểm chính yếu trong ba ngày làm việc. Theo đó, các đại biểu tham dự có thể một lần nữa nắm rõ nội dung của Hội nghị.

Hội nghị Hành chánh Giáo hội đem đến giá trị thiết thực và quan trọng. Tôi mong ước Giáo hội tổ chức nhiều Hội nghị hơn nữa để tăng thêm kiến thức, cập nhật thông và là sợi dây gắn kết tình cảm, sự liên hệ mật thiết với nhau trong công tác Giáo hội giữa TƯ và BTS các tỉnh thành.

Kính chúc chư Tôn Thiền đức Tăng Ni nhiều sức khỏe, thành tựu thắng duyên trên bước đường phụng sự Đạo pháp dân tộc.

Như Minh

Tin khác

Cùng chuyên mục