Tài trợ cho 100 bệnh nhân ghép thủy tinh thể

702

Ngày 27-7, TT.Thích Chơn Tịnh, Phó ban TTXH báo Giác Ngộ đã tổ chức đưa 100 bệnh nhân nghèo từ tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang đến khoa Mắt, Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) phẫu thuật ghép thủy tinh thể nhân tạo đem lại ánh sáng.

Bệnh nhân được tài trợ phẫu thuật đem lại ánh sáng

Chương trình phẫu thuật, tặng quà cho bệnh nhân có tổng chi phí 95 triệu đồng, do Phật tử trong và ngoài nước ủng hộ, NS.Thích nữ Chấn Thường (Từ Đức tịnh xá, Q.5) ủng hộ 18 triệu đồng.

Ph.V (GNO)