Tải ảnh từ link Google Driver gửi qua Zalo trên điện thoại

227

Trong quá trình tải hình ảnh từ link Google driver được gửi qua Zalo, các bạn thường gặp một số vấn đề như chỉ tải được ảnh chất lượng thấp, tải về ko mở được, hoặc đã tải về mà không biết file ảnh nằm ở đâu (tìm không thấy)…

Sau đây là cách thức tải ảnh về điện thoại mà không bị những lỗi trên: